Tag: Narzędzia jakości

Audyt warstwowy – narzędzie doskonalenia organizacji

Audyt warstwowy – definicja Audyt warstwowy to metodologia doskonalenia procesów w organizacji. Ma ona na celu weryfikację przestrzegania standardów poprzez różne „warstwy organizacji”, począwszy od poziomu lidera linii do najwyższego kierownictwa. Istotnym elementem jest wyjątkowość audytorów, którymi stają się pracownicy wszystkich działów, a nie tylko działu jakości. Metodologię wprowadzenia audytów warstwowych przedstawia podręcznik CQI-8 (Layered Process Audits- LPA). Korzyści dla…
Read more

MS Excel: Wykresy i podstawowe miary opisowe

MS Excel Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin MS Excel – podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania wykresów, które można budować w programie MS Excel. Przedstawienie zasad analizy i interpretacji graficznej prezentacji danych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.…
Read more

MS Excel: Wskaźniki wykorzystane w zarządzaniu procesami

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Moduł 1 – proces: Moduł 2 – wskaźniki: Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel. W efekcie szkolenia zdobędziesz gotowe formularze zawierające wprowadzone wzory i formuły, przygotowane do wykonywania analiz i obliczeń podczas Twojej pracy zawodowej. Ten sposób…
Read more

Planowanie jakości: PPAP (Production Part Approval Process)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie: Procesu zatwierdzania części do produkcji PPAP (Production Part Approval Process). Zgodności kwalifikacji części z wymaganiami podręcznika AIAG wyd.4. Zgodności ze standardem przemysłu motoryzacyjnego IATF 16949:2016. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej…
Read more