Tag: Produkcja

Metoda Shainina

Problem Solving: podstawowe narzędzia – 7 klasycznych narzędzi jakości (7 QC Tools)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Przedstawienie i omówienie w teorii i praktyce narzędzi wspomagających zarządzanie jakością zgodnie z cyklem PDCA. Nabycie umiejętności korzystania z 7 narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów przemysłowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%. Obliczenia,…
Read more

Metoda Shainina

Problem Solving: zaawansowane narzędzia – metoda Y→X

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów w oparciu o specjalne narzędzia postępowania logicznego i analitycznego reaktywnej metody Y→X. Przedstawienie efektywnych narzędzi z zakresu procesu rozwiązywania problemów w procesach produkcyjnych i usługowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części…
Read more

MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres zaawansowany)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania zaawansowanych metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny (rozkłady asymetryczne, wielomodalne). Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC z wykorzystaniem programu…
Read more

MS Excel: Wskaźniki wykorzystane w zarządzaniu procesami

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Przekazanie informacji czym jest proces, jakie są jego rodzaje oraz sposobów pomiaru jego jakości. Zdobycie umiejętności strategicznego i taktycznego monitorowania celów przedsiębiorstwa. Nabycie wiedzy na temat kluczowych wskaźników związanych z procesem przemysłowym, które warto wdrożyć do okresowej analizy. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie…
Read more

MS Excel: W zastosowaniu Lidera / Brygadzisty zespołu produkcyjnego

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego wykonywania analiz na podstawie danych pochodzących z procesów produkcyjnych z wykorzystaniem popularnego programu MS Excel. Przygotowanie liderów zespołów produkcyjnych do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i…
Read more

Minitab: statystyka matematyczna – parametryczne i nieparametryczne testy istotności

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem testów istotności statystycznej.Przedstawienie zaawansowanych narzędzi wykorzystywanych w procesie rozwiązywania problemów tj. szukania i potwierdzania przyczyny źródłowej problemu. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.Obliczenia, analizy…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: metody i techniki statystyczne wykorzystywane w analizie procesu montażu i kontroli łączników gwintowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności prowadzenia analiz i obliczeń związanych z projektowaniem i optymalizacją procesów połączeń gwintowych. Nabycie umiejętności oceny, analizy i interpretacji głównych czynników wpływających na proces dokręcania i kontroli łączników gwintowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.Udział części…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: zarządzanie zmianą konstrukcyjną elementu połączenia gwintowego

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności prowadzenia analiz i obliczeń związanych z wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych elementów połączenia gwintowego. Wskazanie istotnych czynników wywierających wpływ na finalną jakość połączenia gwintowego. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.Obliczenia,…
Read more