Tag: Labolatorium

MS Excel: W zastosowaniu Lidera / Brygadzisty zespołu produkcyjnego

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego wykonywania analiz na podstawie danych pochodzących z procesów produkcyjnych z wykorzystaniem popularnego programu MS Excel. Przygotowanie liderów zespołów produkcyjnych do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: wzorcowanie ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia wzorcowania (kalibracji) ręcznych narzędzi dynamometrycznych. Poznanie metod wzorcowania ręcznych narzędzi dynamometrycznych typu 1 i 2 zgodnie z aktualną wersją normy PN-EN ISO 6789-1,2:2017. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.Obliczenia,…
Read more