8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów. Poziom podstawowy – cz. 1 (ON-LINE).

8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów. Poziom podstawowy – cz. 1 (ON-LINE).

Terminy: 

04.06.2021 (Piątek)

Godzina: 8.30 – 15.30.

Cena szkolenia 550,00 zł netto / 676,50 zł brutto.

Rabat: 5% dla drugiej i 10% dla kolejnej osoby z tej samej Firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dlaczego 8D?

Czy problemy to możliwości rozwoju?

Co łączy 8D z cyklem Deminga PDCA?

D0 – przygotowanie do rozpoczęcia procesu 8D

 • Identyfikacja problemu powodującego obniżenie jakości wyrobu / usługi.
 • Niezwłoczne działania zatrzymujące rozpowszechnianie się wady / problemu.
 • Kryteria akceptacji metody rozwiązywania problemu.
 • Czy wszystkie problemy są tak samo ważne?

D1 – powołanie zespołu

 • Dobór efektywnego zespołu rozwiązywania problemów.
 • Funkcje w zespole rozwiązywania problemów – wielodyscyplinarność zespołu, rola lidera, rola koordynatora zespołu.
 • Definiowanie zasad bycia członkiem zespołu.

D2 – opisanie problemu

 • Diagram SIPOC.
 • Diagram Żółwia.
 • Metoda 5W2H.
 • Genba, Genbutsu, Genjitsu.

D3 – Natychmiastowe i tymczasowe działania korekcyjne

 • Chronić Klienta – segregacja zły / dobry wyrób.
 • Utrzymanie ciągłości procesu – implementacja dodatkowej kontroli jakości w toku produkcyjnym.
 • Problem seryjny / problem okresowy.

D4 – Analiza przyczyn źródłowych (root cause analysis)

 • Diagram Pareto – Lorenza.
 • Burza mózgów.
 • Diagram przyczynowo – skutkowy Ichikawy.
 • Technika 5 razy dlaczego (5WHY).
 • Drill Deep – wykorzystanie 5 razy dlaczego w trzech optymalnych rozwiązaniach.

D5 – Zaplanowanie i wdrożenie działań korygujących

 • Matryca priorytetów – ustalenie kolejności wdrażania rozwiązań, na podstawie ich wpływu na problem.
 • Plan działań – lista odpowiedzialności.

D6 – Ocena wdrożenia działań korygujących 

 • Audit wielowarstwowy.
 • Ocena ilościowa, obliczenie PPM (Parts Per Milion) po rozwiązaniu problemu w stosunku do okresu występowania problemu.

D7 – Działania zapobiegawcze

 • Standaryzacja.
 • Poka-Yoke / Error Proofing.
 • Zapobieganie systemowe.

D8 – Zamknięcie działań, wnioski i ocena zespołu rozwiązywania problemów

 • Lessons Learned / Best Practice.
 • Ocena i motywacja pracowników – najlepsze metody.
 • Porównanie procesu przed i po rozwiązaniu problemu metodami ilościowymi.

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi w procesie rozwiązywania problemów.
 • Szukania przyczyn i rozwiązań problemów.
 • Poprawnego definiowania efektywnych działań korygujących i zapobiegawczych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników bezpośrednio produkcyjnych: Operatorów, Monterów.
 • Brygadzistów, Liderów zespołów i osób odpowiedzialnych za jakość wyrobu w danym miejscu pracy.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Inżynierów produkcji, jakości i utrzymania ruchu.


  Wyrażam zgodę na przechowywanie przekazanych przeze mnie informacji na tej stronie internetowej, w celu odpowiedzi na moje zapytanie.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności