„Skręcania” czy „dokręcania”?

„Skręcania” czy „dokręcania”?

Proces „skręcania” czy „dokręcania”? O którym procesie mówimy w przypadku śrubowych połączeń gwintowych?

W potocznym języku, a nawet dosyć często w języku przemysłowym, przyjęło się używanie słowa „Skręcanie” do procesów dokręcania połączeń gwintowych.

Na przykład:

1. Moment „skręcenia” tego połączenia gwintowego wynosi 50 Nm.
2. To połączenie „skręcane” jest w strategii 4 etapowej (krokowej).
3. Moment kontrolny „skręcenia” wynosi 15 Nm.
4. Strategia „skręcenia” to strategia momentowo – kątowa: 50 Nm ± 7,5 Nm + 90 stopni ± 5 stopni.
5. I tak dalej.

Niestety proces „skręcania” to niewłaściwa terminologia, ponieważ w przypadku procesów połączeń gwintowych używać należy słowa „Dokręcanie”, z którym związany jest termin momentu dokręcenia.

Definicja słowa „skręcanie” (Wikipedia):

Skręcanie – stan obciążenia pręta, w którym działa na niego moment, nazywany momentem skręcającym, działający w płaszczyźnie przekroju poprzecznego pręta. Powoduje on występowanie naprężeń ścinających w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny działania momentu. Skręcanie występuje w prętach, którymi najczęściej są wały.

Przykłady procesów „Skręcania”:

1 – Proces skręcania żył kabli może być realizowany za pomocą programowalnych i uniwersalnych maszyn pozwalających na obróbkę kabli z zagniecionymi końcówkami i uszczelkami seal (źródło).

Proces skręcania żył kabli (źródło).

2 – Proces skręcania elementów miedzianych lub aluminiowych (twistowanie), który polega na dostosowaniu elementu w taki sposób, by zmienić kierunek montażu z wertykalnego na horyzontalny lub odwrotnie. Dzięki temu można zastąpić kilka elementów zmontowanych ze sobą za pomocą śrub, jednym elementem skręconym (źródło).

3 – Statyczna próba skręcania metali (wyznaczanie modułu sprężystości poprzecznej):

Teoria skręcania prętów o przekroju kołowym (źródło).

4 – Skręcanie to także kowalstwo artystyczne:

skręcania
Element skrętny z płaskownika 12×6 mm z rozkuciem jodełkowym (źródło).

i związane z tym procesem wielofunkcyjne urządzenie do produkcji elementów stosowanych w kowalstwie artystycznym:

skręcania
Maszyna do kowalstwa (źródło).

5 – Czy nawet proces skręcania papierosów (źródło).

Słowo skręcenie dotyczy także urazów ortopedycznych, na przykład „skręcenie” stawu skokowego, czyli skręcenie kostki (źródło).

W naszej ofercie nie znajdują się niestety szkolenia w zakresie procesów „skręcania”, natomiast oferujemy wiele szkoleń w zakresie procesów dokręcania i kontroli połączeń gwintowych (śrubowych):

Połączenia Gwintowe

Autor: dr inżRafał Popiel

Jeżeli artykuł Ci się podobał, to udostępnij go w mediach społecznościowych:

Co mówią nasi zadowoleni Klienci:

.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

.


    Zapisz się do newsletter'a

    Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
    Więcej na temat naszej Polityki Prywatności