Wzorcowanie (kalibracja) ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017

Wzorcowanie (kalibracja) ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017

Proces montażu połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów wzorcowania (kalibracji) ręcznych narzędzi dynamometrycznych. Nauczenie wzorcowania ręcznych narzędzi dynamometrycznych typu 1 i 2 zgodnie z aktualną wersją normy PN-EN ISO 6789-1,2:2017.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

Omówienie zmian wprowadzonych przez normę PN-EN ISO 6789-1,2:2017, m.in.:

 • Szacowanie zmienności wynikającej z odtwarzalności narzędzia dynamometrycznego.
 • Szacowanie zmienności wynikającej z połączenia narzędzia dynamometrycznego z systemem kalibracji.
 • Szacowanie zmienności wynikającej z geometrycznych własności napędu wyjściowego narzędzia dynamometrycznego.
 • Szacowanie zmienności wynikającej z geometrycznych własności adaptera między napędem wyjściowym narzędzia dynamometrycznego a układem kalibracji.
 • Szacowanie zmienności wynikającej od zmiany punktu przyłożenia siły.
 • Szacowanie zmienności wynikającej z powtarzalności narzędzia dynamometrycznego.
 • Wyznaczenie względnej standardowej niepewności pomiaru.
 • Wyznaczenie względnej rozszerzonej niepewności pomiaru.
 • Wprowadzenie końcówki gniazda sześciokątnego.
 • Co powinno zawierać świadectwo kalibracji (certyfikat).

Część warsztatowa prowadzona jest z wykorzystaniem systemu kalibracji oraz narzędzi dynamometrycznych typu 1 i 2. Podczas tej części wykonywane są pomiary mające na celu obliczenie:

 • Wskaźnika brep (odtwarzalność pomiarowa).
 • Wskaźnika bod (zmienność wynikająca z geometrycznych własności napędu wyjściowego narzędzia dynamometrycznego).
 • Wskaźnika bint (zmienność wynikająca z geometrycznych własności adaptera między napędem wyjściowym narzędzia dynamometrycznego a układem kalibracji).
 • Wskaźnika bl (zmienność od zmiany punktu przyłożenia siły).
 • Przygotowanie świadectwa certyfikacji zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017.

Wszystkie obliczenia są wykonywane z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Kalkulatory MS Excel przygotowane podczas szkolenia mogą być wykorzystywane do przygotowania świadectwa kalibracji (certyfikatu) w Firmie Uczestnika. Uczestnicy wykonują pomiary, wprowadzają dane do kalkulatorów, analizują i interpretują wyniki obliczeń w celu wyciągnięcia wniosków. Taki sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu.

Uczestnik nauczy się:

 • Wykonywania wzorcowania ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z zasadami opisanymi w najnowszej wersji normy PN-EN ISO 6789-1,2:2017.
 • Wykonywania obliczeń matematycznych i statystycznych wymaganych i opisanych w części 2 normy.
 • Przygotować świadectwo kalibracji zgodnie z nowymi wytycznymi.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników Firm, które świadczą usługę kalibracji ręcznych narzędzi dynamometrycznych.
 • Pracowników laboratorium pomiarowego, osób wykonujących kalibrację ręcznych narzędzi dynamometrycznych.
 • Inżynierów utrzymania ruchu, jakości i produkcji, czyli osób, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia procesu kalibracji ręcznych narzędzi dynamometrycznych.
 • Kierowników laboratoriów i osób odpowiadających za jakość floty ręcznych narzędzi dynamometrycznych.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje