Artykuły tematyczne

Efektywne metody rozwiązywania problemów – klasyfikacja testów statystycznych

Problem Rozwiązywanie problemów w przemyśle usługowym i produkcyjnym bardzo często sprowadza się do tzw. „gaszenia pożarów ”. Zamiast skutecznego rozwiązania problemu, czyli permanentnej eliminacji nieakceptowalnej różnicy pomiędzy stanem obecnym a pożądanym, bardzo często dokonuje się „zamiecenia problemu pod dywan”. Dzieje się tak z powodu eliminowania efektu (skutku) problemu, a nie tak jak to powinno się…
Read more

PN-EN ISO 6789 – zmiany normy wprowadzone w nowelizacji z 2017 roku

W niniejszym artykule przedstawiono zmiany dokonane w normie PN-EN ISO 6789-1,2:2017 pod kątem ich wpływu na jakość przeprowadzenia badania ręcznych narzędzi dynamometrycznych. Głównym celem procesu dokręcania jest takie dokręcenie śruby lub nakrętki, aby połączenie gwintowe spełniało założone wymagania technologiczne i jakościowe. Jednym z założeń technologicznych jest możliwość takiego zastosowania narzędzi montażowych, aby ich zaawansowanie odpowiadało…
Read more

STATYSTYCZNA OCENA JAKOŚCI OPERACJI DOKRĘCANIA

… Publikacja pochodzi z XVI edycji Studenckiej Konferencji Naukowej „Metody Komputerowe – 2022” organizowanej przez Studenckie Koło Metod Komputerowych działające w Katedrze Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Autor: dr inż. Rafał Popiel Jeżeli artykuł Ci się podobał, to podziel się nim proszę w mediach społecznościowych: Powiązane szkolenia: Co mówią nasi zadowoleni Klienci: W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Korelacja w procesie rozwiązywania problemów

Korelacja w procesie rozwiązywania problemów. Kluczowym etapem jest identyfikacja czynników (zmiennych objaśniających X), które wpływają w sposób istotny na zmienność oraz położenie analizowanego procesu (zmienna objaśniana Y). W przypadku problemów trudnych, wieloczynnikowych, dotyczących zautomatyzowanych procesów produkcyjnych generujących dużą ilość danych, wykorzystywanie wielowymiarowej analizy korelacji przynosi korzyści w postaci redukcji czasu rozwiązywania problemu a w konsekwencji…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Inżynier procesu montażu połączeń gwintowych

Inżynier procesu montażu połączeń gwintowych związany jest z szeroką znajomością procesu łączenia elementów za pomocą łączników gwintowych (śrub, wkrętów, nakrętek). . Wiedza, jaką inżynier powinien dysponować, zaczyna się od znajomości zagadnień z zakresu: Inżynierii materiałowej. Trybologii i tarcia. Geometrycznych właściwości elementów konstrukcyjnych złącza gwintowego. Metod statystycznej analizy danych. Inżynier począwszy od tak trywialnej umiejętności, jaką…
Read more

Audyt warstwowy – narzędzie doskonalenia organizacji

Audyt warstwowy – definicja Audyt warstwowy to metodologia doskonalenia procesów w organizacji. Ma ona na celu weryfikację przestrzegania standardów poprzez różne „warstwy organizacji”, począwszy od poziomu lidera linii do najwyższego kierownictwa. Istotnym elementem jest wyjątkowość audytorów, którymi stają się pracownicy wszystkich działów, a nie tylko działu jakości. Metodologię wprowadzenia audytów warstwowych przedstawia podręcznik CQI-8 (Layered Process Audits- LPA). Korzyści dla…
Read more

Całkowanie numeryczne w procesie rozwiązywania problemów

Całkowanie numeryczne w procesie rozwiązywania problemów. Sposób rozwiązywania problemu zrywania śrub podczas operacji dokręcania. Przedstawione na Rys. 1. uszkodzone śruby, to śruby klasy wytrzymałościowej 10.9 dokręcane na moment o wartości 16 [Nm]. Na początkowym etapie rozwiązywania problemu zmienna Y wyrażona została w skali dychotomicznej: śruba się urywa / śruba się nie urywa (podczas operacji dokręcania)…
Read more

Rysunek techniczny – metody rzutowania

Istnieje kilka definicji rysunku technicznego. Zgodnie z niektórymi z nich, rysunek techniczny definiować można jako: Rysunek techniczny – definicja 1: Konwencja graficznego przedstawiania maszyn, mechanizmów, urządzeń, konstrukcji, układów, systemów, itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu przedstawianego obiektu. Rysunek techniczny jest formą idealizacji i uproszczenia rzeczywistych cech przedstawianych obiektów w celu ułatwienia ich opisu”. Źródło: Rysunek techniczny…
Read more

Pomiar momentu dokręcania łącznika gwintowego

W artykule opisany jest pomiar momentu dokręcania łącznika gwintowego. W jaki sposób kontrolować jakość operacji dokręcania łącznika gwintowego? Należy mierzyć moment kontrolny dokręcanej śruby / nakrętki! Zapamiętaj!: To, że w Twojej operacji dokręcania, dokręcisz śrubę na moment np.: 50 Nm, nie oznacza, że do Twojego Klienta dostarczysz złącze gwintowe z dokręceniem wartością 50 Nm! W…
Read more

Zastosowanie kryterium AIC do identyfikacji uplastyczniającego momentu dokręcania w połączeniach gwintowych

Autor: dr inż. Rafał Popiel Jeżeli artykuł Ci się podobał, to podziel się nim proszę w mediach społecznościowych: Artykuł pochodzi ze Studenckiej Konferencji Naukowej. Co mówią nasi zadowoleni Klienci: W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: