Tag: Inżynier

Inżynier Procesu

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny Szkolenie prowadzone może być w wariantach: 2 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) 3 zjazdy (moduły) po 2 dni (14 godzin) Podstawowe cele szkolenia Zdobycie umiejętności Inżyniera procesu w zakresie łączenia wiedzy inżynierskiej, technologicznej i analitycznej w celu zarządzania procesem. Nabycie umiejętności kierowania systemami produkcyjnymi i…
Read more

Inżynier Jakości

Czas trwania: 10 dni / 70 godzin Szkolenie prowadzone może być w wariantach: Podstawowe cele szkolenia: Forma szkolenia Program szkolenia Moduł I – 3 dni (21 godzin) Moduł II – 3 dni (21 godzin) MSA (ang. Measurement System Analysis) – analiza systemów pomiarowych: SPC (ang. Statistical Process Control) – statystyczne sterowanie procesem: AQL – statystyczne…
Read more