Tag: Histogram

Wykorzystanie testu Bartletta w praktyce

Minitab – zakres podstawowy

Czas szkolenia: 2 dni po 7 godzin. Cel szkolenia: Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w zakresie podstawowym, a także prowadzenia analizy danych z procesów technologicznych. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Wprowadzenie do obsługi programu Minitab: Charakterystyka programu Minitab. Podstawowe operacje. Interfejs użytkownika. Usługa „help” i „help” kontekstowy. Okno sesji…
Read more

Metoda Shainina

Problem Solving – Skuteczne Rozwiązywanie Problemów

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów w oparciu o podstawowe i specjalne narzędzia stosowane w tym procesie. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Wprowadzenie do PDCA. Raport 8D – konstrukcja raportu, przedstawienie narzędzi stosowanych w poszczególnych krokach (D) raportu: Powołanie zespołu,…
Read more