Wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności odnośnie sposobów wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych elektrycznych i pneumatycznych.

Nauczenie wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normami PN ISO 5393:1997P, VDI/VDE oraz ISO 22514.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób bezpośrednio zajmujących się sprawdzaniem (kalibracją, wzorcowaniem) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Inżynierów Utrzymania Ruchu, Jakości i Produkcji czyli osób, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Kierowników laboratoriów i Menadżerów odpowiadających za jakość floty rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Prowadzenia procesu wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Dokonywania obliczeń zgodnie z zastosowanymi na szkoleniu normami.
 • Prowadzenia obliczeń w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel i Minitab.
 • Analizowania i interpretowania danych pochodzących z analizy, której celem było wyciągnięcie wniosków o fizycznym stanie rotacyjnego narzędzia dokręcającego.

Program szkolenia

 • Typy narzędzi dokręcających wykorzystywanych w procesie dokręcania.
 • Czynniki mające bezpośredni wpływ na jakość dokręcania – omówienia czynników mechanicznych, geometrycznych i trybologicznych.
 • Rodzaje połączeń gwintowych ze względu na dokładność dokręcania.
 • Główne strategie dokręcania: na określony moment dokręcania i określony kąt dokręcania (strategia momentowa i kątowa), dodatkowo jedno i wielo-stopniowa (krokowa) strategia dokręcania i wpływ tych strategii na wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Definicje i terminy stosowane w procesie połączeń gwintowych.

Część warsztatowa:

 • Wskazanie zakresów tolerancji ze względu na metody wzorcowania odniesione w stosunku do konkretnego typu narzędzia.
 • Prowadzenie badań (wzorcowania / kalibracji) zgodnie z międzynarodową normą PN-ISO 5393:1997P.
 • Prowadzenie badań (wzorcowania / kalibracji) zgodnie z normą VDI.
 • Prowadzenie badań (wzorcowania / kalibracji) dla dynamometrycznych narzędzi wielowrzecionowych zgodnie z normą ISO 22514.
 • Uczestnicy szkolenia wykonują pomiary, a następnie wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów (arkuszy MS excel)  dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory wykorzystane mogą być w celu prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych w przedsiębiorstwie.

Uczestnicy szkolenia wykonują pomiary a następnie wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.