Wzorcowanie (kalibracja) ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017

Cel szkolenia:         

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów wzorcowania (kalibracji) ręcznych narzędzi dynamometrycznych. Nauczenie wzorcowania ręcznych narzędzi dynamometrycznych typu 1 i 2 zgodnie z aktualną wersją normy PN-EN ISO 6789-1,2:2017.

Profil uczestników:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników laboratorium pomiarowego, osób wykonujących kalibrację ręcznych narzędzi dynamometrycznych.
 • Analityków danych pomiarowych.
 • Inżynierów Utrzymania Ruchu, Jakości i Produkcji, czyli osób, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia badań ręcznych narzędzi dynamometrycznych.
 • Kierowników laboratoriów i osób odpowiadających za jakość floty ręcznych narzędzi dynamometrycznych.

Forma szkolenia

Wykład, warsztaty.

Czas trwania

2 dni (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

 • Nauczy się wykonywać kalibrację ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN ISO 6789-1,2:2017.
 • Dowie się jak dokonywać obliczeń matematycznych i statystycznych wymaganych i opisanych w normie PN-EN ISO 6789-2:2017.
 • Zdobędzie wiedzę, jakie informacje powinno zawierać świadectwo kalibracji wystawione zgodnie ze znowelizowaną normą.

Program szkolenia

Omówienie zmian wprowadzonych przez normę PN-EN ISO 6789-1,2:2017, m.in.:

 • Wprowadzenie końcówki gniazda sześciokątnego.
 • Szacowanie zmienności wynikającej z odtwarzalności narzędzia dynamometrycznego.
 • Szacowanie zmienności wynikającej z połączenia narzędzia dynamometrycznego z systemem kalibracji.
 • Szacowanie zmienności wynikającej z geometrycznych własności napędu wyjściowego narzędzia dynamometrycznego.
 • Szacowanie zmienności wynikającej z geometrycznych własności adaptera między napędem wyjściowym narzędzia dynamometrycznego a układem kalibracji.
 • Szacowanie zmienności wynikającej od zmiany punktu przyłożenia siły.
 • Szacowanie zmienności wynikającej z powtarzalności narzędzia dynamometrycznego.
 • Wyznaczenie względnej standardowej niepewności pomiaru.
 • Wyznaczenie względnej rozszerzonej niepewności pomiaru.
 • Co powinno zawierać świadectwo kalibracji (certyfikat).

Część warsztatowa prowadzona jest z wykorzystaniem systemu kalibracji oraz narzędzi dynamometrycznych typu 1 i 2. Podczas tej części wykonywane są pomiary mające na celu obliczenie:

 • Wskaźnika brep (odtwarzalność pomiarowa).
 • Wskaźnika bod (zmienność wynikająca z geometrycznych własności napędu wyjściowego narzędzia dynamometrycznego).
 • Wskaźnika bint (zmienność wynikająca z geometrycznych własności adaptera między napędem wyjściowym narzędzia dynamometrycznego a układem kalibracji).
 • Wskaźnika bl (zmienność od zmiany punktu przyłożenia siły).
 • Przygotowanie świadectwa certyfikacji zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017.

Wszystkie obliczenia są wykonywane z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel. Kalkulatory Excel przygotowane podczas szkolenia mogą być wykorzystywane do przygotowania świadectwa kalibracji (certyfikatu). Uczestnicy wykonują pomiary, wprowadzają dane do kalkulatorów, analizują i interpretują wyniki obliczeń w celu wyciągnięcia wniosków. Taki sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.