Statystyka opisowa z analizą struktury danych

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry inżynierskiej, technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia.

Czas trwania

1 dzień (7 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu Excel.
 • Wykorzystywania programu Minitab w celu analizy i prezentacji danych.

Program szkolenia

 1. Wstęp – podstawowe pojęcia statystyczne (zgodnie z normą PN-ISO 3534-1).
 2. Typy danych (ciągłe, dyskretne).
 3. Podstawowe skale pomiarowe.
 4. Szeregi statystyczne (szczegółowy, rozdzielczy).
 5. Konstrukcja szeregu rozdzielczego przedziałowego (histogramu).
 6. Analiza struktury: przeciętne i pozycyjne miary położenia, rozproszenia, symetrii, skupienia.
  Wybrane rodzaje wykresów i ich typowe zastosowania: słupkowe, kolumnowe, kołowe, pierścieniowe, liniowe, Box-plot, rozrzutu, wykres przedziałowy, indywidualnej wartości.
 7. Rozkłady empiryczne: cechy ciągłej, cechy skokowej.
 8. Rozkład normalny (Gaussa).

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel i program analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy i prezentacji danych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy używają Excela i Minitaba dokonując analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu analizy i prezentacji danych.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji w zakresie szkolenia, które realizowane są w formie mailowej.