Projektowanie procesu kontroli połączeń gwintowych

Szkolenie dotyczy możliwości wykorzystania konkretnych metod analizy statystycznej w celu modelowania i sterowania jakością montażu i kontroli procesu połączeń dokręcanych.

Przedstawiana jest ocena głównych czynników wpływających na proces kontroli połączenia gwintowego oraz uzyskanie podstaw merytorycznych do ich właściwej interpretacji poprzez poznanie narzędzi pomiarowych i statystycznych.

Obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem dodatku statystycznego do arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Minitab wersja 18.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników działów inżynierii produkcji, jakości, montażu.
 • Osób odpowiedzialnych za jakość procesu dokręcania.
 • Liderów i członków zespołów realizujących projekty doskonalące.
 • Osób z nadzoru technologicznego.
 • Kadry kierowniczej wyższego, średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

3 dni po 7 godzin (21 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystywania podstawowych i średnio zaawansowanych narzędzi wnioskowania statystycznego.
 • Przeprowadzenia analizy systemu pomiarowego dla pomiarów niepowtarzalnych – pomiar momentu na złączu śrubowym.
 • Dokonywania statystycznej interpretacji i oceny wyników analizy.
 • Wykonywania analiz w celu określenia zakresu tolerancji dla momentu kontrolnego.
 • Praktycznego wykorzystywania metody MSA (analiza systemu pomiarowego) i SPC (statystyczne sterowanie procesem) od strony rachunkowej i interpretacyjnej dla procesów połączeń gwintowych.

Program szkolenia

 • Podstawowe wiadomości z zakresu połączeń dokręcanych.
 • Zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej i trybologii w połączeniach gwintowych.
 • Przypomnienie podstawowych strategii dokręcania.
 • Analiza danych w procesie połączeń gwintowych – podstawowe statystyki opisowe.
 • Ocena dokładności narzędzi dynamometrycznych.
 • Stosowanie statystycznej kontroli procesu (SPC) oraz analizy systemów pomiarowych (MSA) w procesie połączeń dokręcanych.
 • Część warsztatowa z zakresu MSA (analiza systemu pomiarowego) i SPC (statystyczne sterowanie procesem) dla procesu połączeń gwintowych. Wykonanie analizy ANOVA Nested (zagnieżdżona analiza wariancji) – prowadzenie analizy powtarzalności i odtwarzalności dla pomiarów niepowtarzalnych.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.

Sugerowane wcześniej odbycie szkolenia