Podstawy operacji dokręcania śrub i nakrętek

Cele szkolenia

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat dokręcania śrub i nakrętek w przedsiębiorstwie, w którym wytwarzanie produktów opiera się na procesie łączenia elementów za pomocą dokręcania łączników gwintowych.

Doskonalenie metod prowadzenia kontroli i pomiarów momentów na dokręconych śrubach i nakrętkach.

Zwrócenie uwagi Pracownikom bezpośrednio produkcyjnym na ważne czynniki operacji dokręcania i ich wpływ na finalną jakość połączenia gwintowego.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Operatorów, monterów wydziału montażu i jakości.
 • Brygadzistów i Mistrzów wydziałów produkcji i jakości.
 • Osób bezpośrednio wykonujących operację dokręcania śrub i nakrętek.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

1 dni (7 godzin).

Zastosowanie

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia zastosowane i wykorzystane być mogą zarówno w zakładach produkcji masowej jak i nisko-seryjnej.

Program szkolenia

Wykład:

Wstęp: dlaczego dokręcanie śrub i nakrętek jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod łączenia elementów.

Co to jest moment dokręcenia i jego podstawowe jednostki.

Znaczenie siły zaciskowej w operacji dokręcania i jej relacja z momentem dokręcenia.

Przykłady narzędzi używanych do dokręcania śrub i nakrętek.

Rodzaje łączników gwintowych używanych do łączenia elementów.

Omówienie aspektów związanych z dokręcaniem śrub i nakrętek:

 • Wytrzymałość i twardość materiałów (elementów) połączenia gwintowego, odkształcenie sprężyste (dokręcanie na określony moment) i plastyczne (dokręcanie na określony kąt obrotu).
 • Tarcie, jako parametr mający istotny wpływ na jakość dokręcania, współczynnik tarcia.
 • Podział gwintów, charakterystyka gwintu metrycznego.

Omówienie strategii i metod dokręcania:

 • Ze względu na zakres dokręcania: dokręcanie w zakresie sprężystym śruby oraz dokręcanie w zakresie plastycznym – przykłady, metody, zastosowania, używane narzędzia dokręcające.
 • Ze względu na liczbę kroków dokręcania: dokręcanie jedno, dwu i wielo-krokowe, wpływ prędkości obrotowej dokręcania na wartość momentu kontrolnego, prezentacja praktycznych przykładów zastosowania konkretnej strategii w praktyce.
 • Ze względu na zastosowanie narzędzia dokręcającego: ręczne narzędzia dynamometryczne (tzw. klik), klucze pneumatyczne i elektryczne.

Sposoby pomiaru momentu kontrolnego na dokręconej śrubie z wykorzystaniem kluczy zegarowych i wskazówkowych.

Ćwiczenia / warsztat:

 • Regulacja kluczy dynamometrycznych na wymagany moment dokręcania.
 • Pomiary momentów kontrolnych wg najbardziej popularnych metod pomiarowych.
 • Wykonanie pomiarów momentu na dokręconej śrubie z wykorzystaniem specjalnego symulatora złącza i kluczy dynamometrycznych, analiza wyników, porównanie pomiarów wykorzystując podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego (podstawowe formuły tj.: suma, średnia, liczność).

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.