Podstawy operacji dokręcania śrub i nakrętek

Cele szkolenia

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat dokręcania śrub i nakrętek w przedsiębiorstwie, w którym wytwarzanie produktów opiera się na procesie łączenia elementów za pomocą dokręcania łączników gwintowych.

Doskonalenie metod prowadzenia kontroli i pomiarów momentów na dokręconych śrubach i nakrętkach.

Zwrócenie uwagi Pracownikom bezpośrednio produkcyjnym na ważne czynniki operacji dokręcania i ich wpływ na finalną jakość połączenia gwintowego.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

  • Operatorów, monterów wydziału montażu i jakości.
  • Brygadzistów i Mistrzów wydziałów produkcji i jakości.
  • Osób bezpośrednio wykonujących operację dokręcania śrub i nakrętek.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

1 dni (7 godzin).

Zastosowanie

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia zastosowane i wykorzystane być mogą zarówno w zakładach produkcji masowej jak i nisko-seryjnej.

Program szkolenia

Wykład:

Wstęp: dlaczego dokręcanie śrub i nakrętek jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod łączenia elementów.

Co to jest moment dokręcenia i jego podstawowe jednostki.

Znaczenie siły zaciskowej w operacji dokręcania i jej relacja z momentem dokręcenia.

Rodzaje łączników gwintowych używanych do łączenia elementów.

Przykłady narzędzi używanych do dokręcania śrub i nakrętek.

Omówienie aspektów związanych z dokręcaniem śrub i nakrętek: wytrzymałość materiałów, tarcie, geometria gwintów.

Elementy zabezpieczające przed odkręcaniem śrub i nakrętek.

Omówienie strategii dokręcania: dokręcanie na określony moment dokręcania lub (i) kąt dokręcania.

Wskazanie metod dokręcania ze względu na zastosowanie narzędzie dokręcające: dokręcanie narzędziami ręcznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi. Wady i zalety.

Sposoby pomiaru momentu kontrolnego na dokręconej śrubie z wykorzystaniem kluczy zegarowych i wskazówkowych.

Ćwiczenia / warsztat:

  • Regulacja kluczy dynamometrycznych na wymagany moment dokręcania.
  • Pomiary momentów kontrolnych wg najbardziej popularnych metod pomiarowych.
  • Wykonanie pomiarów momentu na dokręconej śrubie z wykorzystaniem specjalnego symulatora złącza i kluczy dynamometrycznych, analiza wyników, porównanie pomiarów wykorzystując podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego (podstawowe formuły tj.: suma, średnia, liczność).

Oferta obejmuje

  • Udział w szkoleniu.
  • Materiały w formie papierowej.
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
  • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.