Narzędzia Jakości – Quality Tools

Cel szkolenia

Przedstawienie i omówienie w teorii i praktyce narzędzi wspomagających zarządzania jakością zgodnie z cyklem PDCA.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, Brygadzistów, Mistrzów produkcji i jakości.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod z zakresu inżynierii jakości.
 • Poznanie narzędzi służących do poprawy jakości w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

Wstęp – wiadomości z zakresu zarządzania jakością. Znajomość filozofii PDCA.

Tradycyjne narzędzia jakości:

 1. Arkusz kontrolny (zbierania danych).
 2. Burza mózgów i diagram przyczynowo – skutkowy.
 3. Histogram.
 4. Diagram zależności (diagram korelacji).
 5. Karta kontrolna wartości średniej i rozstępu.
 6. Wykres Pareto – Lorenza.
 7. Diagram przepływu procesu (schemat blokowy).

Nowe narzędzia jakości:

 1. Diagram pokrewieństwa (podobieństw).
 2. Diagram relacji (zależności).
 3. Diagram drzewa.
 4. Diagram strzałkowy.
 5. Diagram procesu podejmowania decyzji (PDPC).
 6. Diagram macierzowy.
 7. Macierzowa analiza danych.

Szkolenie poparte jest wieloma ćwiczeniami praktycznymi wykorzystującymi narzędzia jakości.

Na życzenie, szkolenie może być prowadzone na podstawie danych pochodzących z procesów Klienta.

Obliczenia i graficzna prezentacja wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu analizy statystycznej Minitab.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.