Metody i techniki statystyczne wykorzystywane w analizie procesu połączeń gwintowych

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry inżynierskiej, technologów, techników.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesu dokręcania.
 • Branż : motoryzacyjnej, lotniczej, AGD, maszynowej, producentów samochodów i silników, przekładni, układów kierowniczych, wszystkich podzespołów, których konstrukcja opiera się na połączeniach gwintowych.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • Wykorzystywał narzędzia wnioskowania statystycznego w poprawie jakości procesu produkcyjnego.
 • Wykonywał i interpretował testy parametryczne i nieparametryczne na przykładzie procesu połączeń dokręcanych (Excel, Minitab).
 • Dysponował otrzymanymi kalkulatorami w postaci formularzy MS Excel.
 • Identyfikował i analizował zależności występujące w procesie połączeń gwintowych.

Uczestnik dowie się:

 • Jak istotną kwestią jest statystyczne podejście do problemów związanych z procesem połączeń dokręcanych.
 • Co to jest wnioskowanie statystyczne i związane z nim reguły postępowania.
 • Dlaczego wykorzystanie analizy statystycznej przynosi wymierne korzyści materialne.
 • Czym jest analiza statystyczna wykorzystywana w połączeniach dokręcanych.

Program szkolenia

 • Podstawowe wiadomości z zakresu połączeń dokręcanych – omówienie głównych czynników mających wpływ na poprawność procesu oraz przedstawienie głównych metod i strategii dokręcania.
 • Podstawy statystyki – statystyki opisowe, miary położenia, rozrzutu, symetrii i skupienia rozkładu danych na przykładzie momentu i kąta dokręcania. Dane ciągłe i dyskretne (skokowe). Parametry a estymatory, populacja a próbka – różnice i zastosowania. Analiza normalności rozkładu danych. Budowa i interpretacja histogramu.
 • Podstawy wnioskowania statystycznego.
 • Analiza wpływu zmiany prędkości dokręcania na zmienność momentów kontrolnych.
 • Ocena błędu systematycznego dla elektrycznego narzędzia dokręcającego.
 • Porównanie dwóch narzędzi dokręcających pod względem wartości średniej momentu dokręcania.
 • Ocena narzędzia dokręcającego lub kontrolnego (kontrola momentu statycznego).
 • Weryfikacja różnic wartości z pomiarów i porównanie rozkładów kąta obrotu, uzyskanego w chwili osiągnięcia momentu dokręcania dla dwóch różnych nastaw parametrów dokręcania.
 • Analiza relaksacji złącza, jego siły i istotności statystycznej na przykładzie wartości momentu kontrolnego.
 • Porównanie pomiarów momentu kontrolnego trzech osób wykonujących okresowe pomiary.
 • Porównanie i ocena pomiarów wykonywanych przez jedną osobę, ale dla trzech lub więcej różnych nastaw narzędzia dokręcającego.
 • Porównanie dwóch narzędzi dokręcających – analiza momentu dynamicznego, którego rozkład jest niezgodny z rozkładem normalnym.
 • Porównanie trzech narzędzi dokręcających – analiza momentu dynamicznego, którego rozkład jest niezgodny z rozkładem normalnym.
 • Ocena położenia finalnego kąta dokręcania.
 • Ocena procesu dokręcania w dłuższej jednostce czasu.
 • Analiza zależności pomiędzy dwoma zmiennymi, np. pomiędzy twardością materiałów a finalnym momentem dokręcania w strategii dokręcania na określony kąt.

Wszystkie ćwiczenia wykonywane w Excelu i Minitabie, poprzedzone będą opisem sytuacji praktycznej, problemem występującym w procesie połączeń dokręcanych lub pomiarem na rzeczywistym połączeniu. Po dogłębnym i dokładnym opisie problemu, nastąpi wykonanie analizy statystycznej a następnie zaproponowanie i wytłumaczenie metod zaradczych. Zaletą szkolenia jest poznanie kilkunastu parametrycznych i nieparametrycznych testów statystycznych, które stosować można w większości procesów produkcyjnych.Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu procesu połączeń gwintowych.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.

Sugerowane wcześniej odbycie szkolenia

Statystyka opisowa z analizą struktury danych