MS Excel w zastosowaniu Lidera zespołu produkcyjnego

Cel szkolenia

Przedstawienie i omówienie w teorii i praktyce programu MS Excel. Szkolenie dedykowane do osób, które wykonują pracę Lidera zespołu produkcyjnego (Brygadzista, Mistrz, Koordynator) i wykorzystując arkusz kalkulacyjny chcą przyspieszyć i usprawnić codzienną pracę.

Szkolenie przygotowane zostało na podstawie ponad 10 letniego doświadczenia autora w pracy na stanowisku Brygadzisty wydziału produkcji w Firmie motoryzacyjnej.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Liderów zespołów związanych z procesem produkcyjnym.
 • Brygadzistów procesu, jakości, utrzymania ruchu, techników laboratoriów pomiarowych.
 • Osób, które rozpoczynają pracę z programem Excel (szkolenie prowadzone jest na poziomie podstawowym).

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania programu Excel w budowaniu arkuszy pomocnych w pracy Lidera zespołu produkcyjnego.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów obliczeniowych.
 • Budowania i interpretacji wykresów na podstawie danych z procesu produkcyjnego.

Program szkolenia

 • Definicje i terminy programu.
 • Elementy okna programu.
 • Wstęgi.
 • Poruszanie się po arkuszu i skoroszycie.
 • Dostosowywanie podstawowych elementów środowiska MS Excel.
 • Stosowanie skrótów klawiszowych.
 • Ochrona danych i zabezpieczenie.
 • Adresowanie bezwzględne.
 • Wykresy – graficzne przedstawianie danych: liniowy, kołowy, pierścieniowy, kolumnowy, histogram, box-plot (wykres skrzynkowy), punktowy X Y, radarowy, kaskadowy, lejkowy.
 • Podstawowe funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, daty i czasu.
 • Formatowanie warunkowe (wyróżnianie wartości spełniających określone założenia, tworzenie rankingów za pomocą pasków danych i skali kolorów.
 • Filtr, filtrowanie zaawansowane.
 • Wykonanie karty do sterowania jakością procesu (X-bar S).
 • Wykonanie analizy Pareto-Lorenza.
 • Wykonanie analizy prognozowania Y (mierzona charakterystyka jakościowa) na podstawie X z wykorzystaniem funkcji prognozowania: NACHYLENIE, ODCIĘTA, REGLINW.
 • Sprawdzanie poprawności danych.
 • Funkcje bazy danych.
 • Przygotowanie dokumentu do wydruku (ustawienia strony i obszaru wydruku, podgląd i drukowanie zawartości arkusza).
 • Funkcja Wyszukaj.Pionowo.
 • Dane zewnętrzne.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory wykorzystane mogą być w celu prowadzenia codziennych aktywności zawodowych związanych z pracą Lidera zespołu produkcyjnego. Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji danych w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.