Excel w zastosowaniu Inżynierskim

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji i utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia.

Czas trwania

2 dni po 7 godzi (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi analizy statystycznej oferowanej przez dodatek programu Excel.
 • Dobierać odpowiednie narzędzia statystyczne w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń i dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.

Program szkolenia

 1. Wykorzystanie analiz oferowanych przez dodatek „Analysis ToolPak”:
  • Analiza wariancji: jednoczynnikowa.
  • Analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami.
  • Analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń.
  • Analiza korelacji.
  • Statystyki opisowe.
  • Test F z dwiema próbami dla wariancji.
  • Histogram.
  • Analiza regresji.
  • Test t: dla par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej.
  • Test t: z dwiema próbami zakładający równe wariancje.
  • Test t: z dwiema próbami zakładający nierówne wariancje.
  • Test z: z dwiema próbami dla średnich.
 2. Wykorzystanie wybranych funkcji matematycznych i statystycznych oferowanych przez program Excel.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.

Sugerowane wcześniej odbycie szkolenia

Statystyka opisowa z analizą struktury danych
Analiza zależności – efektywne narzędzie starowania jakością
DoE – planowanie eksperymentu