Lean Six Sigma: Analiza zależności – efektywne narzędzie sterowania jakością

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów produkcji, jakości, technologów i techników.
 • Osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu analizy zależności pomiędzy danymi.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu Excel.
 • Wykorzystywać program Minitab do celów oceny siły zależności pomiędzy danymi.

Program szkolenia

 1. Wstęp – wiadomości podstawowe z zakresu statystyki opisowej i matematycznej.
 2. Korelacja liniowa:
  • Współczynnik korelacji liniowej Pearsona.
  • Współczynnik determinacji.
  • Współczynnik korelacji rang Spearmana.
  • Współczynnik zbieżności.
 3. Liniowa funkcja regresji.
 4. Regresja wieloraka.
 5. Regresja nieliniowa.
 6. Miary zależności cech jakościowych:
  • Współczynnik zbieżności korelacyjnej Pearsona-Bravaisa.
  • Współczynnik zbieżności korelacyjnej Bykowskiego.
  • Współczynnik zbieżności korelacyjnej Yula-Kendalla.
 7. Test Niezależności χ2.
 8. Współczynniki zbieżności korelacyjnej:
  • Współczynnik  Yule’a.
  • Współczynnik Czuprowa.
  • Współczynnik V Cramera.
  • Współczynnik C Pearsona.

Obliczenia wykonywane są na przykładach praktycznych (opisach sytuacji) z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do statystycznej oceny zależności pomiędzy danymi. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu analizy zależności.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.