Szkolenia

Szkolenia dla InżynierówPrzede wszystkim prowadzimy szkolenia dla inżynierów, analityków danych pomiarowych, pracowników laboratoriów pomiarowych a także kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla.

Ponieważ większość szkoleń jest podzielona na wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty, uczestnicy poza wiedzą teoretyczną zdobywają również wiedzę praktyczną.

Obliczenia i estymacje wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu do analizy statystycznej Minitab.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory, a także inne materiały otrzymane w ramach szkolenia w rezultacie mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy danych w przedsiębiorstwie.

Dostępne tematy szkoleń:


Zapisz się do newsletter'a