Szkolenia

Szkolenia dla InżynierówPrzede wszystkim prowadzimy szkolenia dla inżynierów, analityków danych pomiarowych, pracowników laboratoriów pomiarowych a także kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla.

Ponieważ większość szkoleń jest podzielona na wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty, uczestnicy poza wiedzą teoretyczną zdobywają również wiedzę praktyczną.

Obliczenia i estymacje wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz programu do analizy statystycznej Minitab.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory, a także inne materiały otrzymane w ramach szkolenia w rezultacie mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy danych w przedsiębiorstwie.

SZKOLENIE DOPASOWANE DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY

Bazując na naszym doświadczeniu wiemy, że w każdym przedsiębiorstwie zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę techniczną jest inne. W związku tym wprowadziliśmy do naszej oferty szkolenia dedykowane.

Nasza elastyczna propozycja jest tak przygotowana, aby w zależności od stopnia zaawansowania i wiedzy Uczestników, redukować lub wydłużać szkolenie, a także uzupełniać jego zakres o tematy z innych szkoleń.

W naszym przekonaniu „SZKOLENIE DOPASOWANE DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY” oznacza, że nasi Trenerzy dostosowują zakres i poziom zaawansowania szkolenia do realnych potrzeb Twojej Firmy.

Dostępne tematy szkoleń:

Podstawy operacji dokręcania śrub i nakrętek

Zaawansowane techniki dokręcania łączników gwintowych

Inżynier ds. procesu montażu połączeń gwintowych

MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny atrybutowej

Lean Six Sigma: Analiza zależności – efektywne narzędzie sterowania jakością

Lean Six Sigma: Narzędzia wnioskowania statystycznego stosowane w przemyśle


Zapisz się do newsletter'a

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
Więcej na temat naszej Polityki Prywatności


Kontakt: rafal.popiel@pstconsulting.pl