Wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych

Wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych

Proces montażu połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych elektrycznych i pneumatycznych. Nauczenie wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normami ISO 5393:2017, VDI/VDE oraz ISO 22514.

Program szkolenia

 • Typy narzędzi dokręcających (wkrętarek) podlegające wzorcowaniu i wykorzystywane w procesie dokręcania.
 • Czynniki mające bezpośredni wpływ na jakość dokręcania – omówienia czynników mechanicznych, geometrycznych i trybologicznych.
 • Rodzaje połączeń gwintowych ze względu na dokładność dokręcania.
 • Główne strategie dokręcania: na określony moment dokręcania i określony kąt dokręcania (strategia momentowa i kątowa), dodatkowo jedno i wielo-stopniowa (krokowa) strategia dokręcania i wpływ tych strategii na wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Definicje i terminy stosowane w procesie połączeń gwintowych.

Część warsztatowa:

 • Wskazanie zakresów tolerancji ze względu na metody wzorcowania odniesione w stosunku do konkretnego typu narzędzia.
 • Wzorcowanie / badanie zgodnie z międzynarodową normą ISO 5393:2017 – metoda testu wydajności / badanie charakterystyk eksploatacyjnych.
 • Prowadzenie badań (wzorcowania / kalibracji) zgodnie z normą VDI-VDE 2649 i VDI 2645-2.
 • Prowadzenie badań (wzorcowania / kalibracji) dla dynamometrycznych narzędzi wielowrzecionowych zgodnie z normą ISO 22514.
 • Uczestnicy szkolenia wykonują pomiary, a następnie wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów (arkuszy MS Excel)  dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu analizy statystycznej Minitab.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory wykorzystane mogą być w celu prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych w przedsiębiorstwie.

Przeczytaj artykuł

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób bezpośrednio zajmujących się kalibracją (wzorcowaniem) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Inżynierów Utrzymania Ruchu, Jakości i Produkcji czyli osób, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Kierowników laboratoriów i Menadżerów odpowiadających za jakość floty rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Uczestnik nauczy się:

 • Prowadzenia procesu wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Dokonywania obliczeń zgodnie z zastosowanymi na szkoleniu normami.
 • Prowadzenia obliczeń w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel i Minitab.
 • Analizowania i interpretowania danych pochodzących z analizy, której celem było wyciągnięcie wniosków o fizycznym stanie rotacyjnego narzędzia dokręcającego.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje