SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 1 – poziom podstawowy

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 1 – poziom podstawowy

Cele szkolenia:

Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna).

Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych.

Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC.

1. Termin: 6 – 7 Luty 2020

2. Termin: 28 – 29 Maj 2020

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach

Promocyjna cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia)

Cena szkolenia: 1 490,00 zł netto

10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z tej samej Firmy.

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 1. Udział w szkoleniu SPC.
 2. Materiały w formie papierowej, notatnik, długopis.
 3. Dwa noclegi w hotelu Stara Poczta.
 4. Dwa śniadania w formie bufetu szwedzkiego.
 5. Obiad w każdym dniu szkolenia (w przerwie szkolenia).
 6. Bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
 7. Bezpłatne miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
 8. Wstęp do spa i na basen hotelowy.
 9. Do wyboru jedna z dwóch poniższych opcji:
  1. Zwiedzanie procesu produkcyjnego Tyskiego Browaru Książęcego
  2. Kolacja w hotelowej restauracji.
 10. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu SPC.
 11. Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie: znaczenie metod statystycznych (SPC) w systemie zarządzania jakością, kluczowe informacje w oparciu o IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, statystyczne narzędzia i metody jakości (ISO/TR 10017).
 2. Podstawy statystycznej analizy danych.
 3. Definicja procesu, zmienna losowa a zmienna specjalna, proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.
 4. Statystyczny opis danych – miary położenia rozkładu (średnia arytmetyczna, mediana), miary rozrzutu (rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja), miara symetrii rozkładu (klasyczny współczynnik skośności), miara spłaszczenia rozkładu danych (kurtoza).
 5. Graficzna prezentacja danych: histogram, wykres pudełkowy (ang. Box-plot), wykres liniowy, punktowy, kolumnowy, kołowy.
 6. Rozkład normalny (Gaussa), analiza normalności rozkładu danych, graficzny test normalności rozkładu wg PN-ISO 5479:2002, test Andersona-Darlinga, test normalności danych Shapiro-Wilka, test Grubbsa dla obserwacji odstających (z ang. Outliers), rozkład empiryczny vs rozkład teoretyczny.
 7.  Karty kontrolne Shewharta stosowane w SPC dla:
  • Oceny liczbowej: karta X-bar R (wartości średniej i rozstępu), X-bar S (wartości średniej i odchylenia standardowego), Me R (mediany i rozstępu), Xi MR (wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu).
  • Oceny alternatywnej: karta p (frakcji jednostek niezgodnych), karta np (liczby jednostek niezgodnych), karta c (liczby niezgodności), karta u (liczby niezgodności na jednostkę).
 8. Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym.
 9. Klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control (SPC) Second Edition), organicznie jednostronne i dwustronne.
 10. Ocena zdolności maszyny, wskaźniki Cm, Cmk, MC.
 11. Obliczanie prawdopodobieństwa, frakcji realizacji poza granicami specyfikacji z wykorzystaniem wbudowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel, wykorzystując tablicę standaryzowanego rozkładu normalnego oraz program Minitab.

Wszystkie obliczenia w ramach SPC wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu do analizy statystycznej Minitab.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory (i dodatkowe otrzymane w ramach szkolenia) mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy SPC w przedsiębiorstwie. Uczestnicy wykonują pomiary, wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia SPC, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu SPC.

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu SPC.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych SPC w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi SPC.
 • Interpretacji współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość produkcji.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Stosowania normy i innych dokumentów, określających analityczny i graficzny sposób wykorzystania metod statystycznych w ramach SPC.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które powinny rozumieć, stosować oraz interpretować narzędzi SPC. W szczególności dotyczy to:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontrolnych.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego i SPC.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych SPC oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje

Pobierz Formularz Zgłoszenia

Przeczytaj Regulamin szkoleń otwartych

Pobierz HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH na I połowę 2020 roku