Projektowanie procesu kontroli połączeń gwintowych

Projektowanie procesu kontroli połączeń gwintowych

Proces montażu połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 3 dni (21 godzin)

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczy możliwości wykorzystania konkretnych metod analizy statystycznej w modelowaniu i sterowaniu jakością montażu i kontroli procesu połączeń dokręcanych.

Przedstawiana jest ocena głównych czynników wpływających na proces kontroli połączenia gwintowego oraz uzyskanie podstaw merytorycznych do ich właściwej interpretacji poprzez poznanie narzędzi pomiarowych i statystycznych.

Obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem dodatku statystycznego do arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz programu Minitab.

Program szkolenia

 • Podstawowe wiadomości z zakresu połączeń dokręcanych.
 • Zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej i trybologii w połączeniach gwintowych.
 • Podstawowe strategie dokręcania (jedno i wielokrokowe, na określony moment lub kąt dokręcania). Dedykowane narzędzia dynamometryczne w stosunku do konkretnej strategi dokręcania. Optymalizacja jakości dokręcania łączników gwintowych.
 • Analiza danych pobranych z procesów dokręcania i kontroli momentów – podstawowe statystyki opisowe.
 • Ocena dokładności narzędzi dynamometrycznych – jakie normy i metody są optymalne w stosunku do konkretnego (ręcznego, pneumatycznego czy elektrycznego) narzędzia dokręcającego.
 • Stosowanie statystycznej kontroli procesu (SPC) oraz analizy systemów pomiarowych (MSA) w procesie połączeń dokręcanych. Wykorzystanie wybranych, najlepszych technik oceny i analizy.
 • Szacowanie i eliminacja zjawiska relaksacji naprężeń w połączeniach gwintowych. Relaksacja naprężeń objawia się tym, że po dokręceniu śruby lub nakrętki na wartość momentu np. 20 Nm., po określonym czasie (sekundy, minuty) wartość momentu spada do wartości np. 14 Nm.
 • Część warsztatowa z zakresu MSA (analiza systemu pomiarowego) i SPC (statystyczne sterowanie procesem) dla procesu połączeń gwintowych. Wykonanie analizy ANOVA Nested (zagnieżdżona analiza wariancji) – prowadzenie analizy powtarzalności i odtwarzalności dla pomiarów niepowtarzalnych. Opracowanie kart kontrolnych i planów kontroli momentów dokręcania.
 • Część warsztatowa wykonana zostanie z narzędziami wykorzystywanymi w procesach dokręcania: klucz dynamometryczny typu 1 (z elektronicznym wyświetlaczem) i typu 2 (tzw. klik), elektroniczne wzorce momentu, symulator złącza. Uczestnicy wykonywać będą pomiary w celu prowadzenie aktywności MSA a także dokręcać śruby do celów SPC.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztatowej): 60%

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystywania podstawowych i średnio zaawansowanych narzędzi wnioskowania statystycznego wykorzystywanych w kontroli jakości połączeń gwintowych.
 • Przeprowadzenia analizy systemu pomiarowego dla pomiarów niepowtarzalnych – pomiar momentu na złączu śrubowym.
 • Dokonywania statystycznej interpretacji i oceny wyników analizy.
 • Wykonywania analiz w celu określenia zakresu tolerancji dla momentu kontrolnego.
 • Praktycznego wykorzystywania metody MSA (analiza systemu pomiarowego) i SPC (statystyczne sterowanie procesem) od strony rachunkowej i interpretacyjnej dla procesów połączeń gwintowych.
 • „Szukania” przyczyn spadku momentu po dokręceniu śruby lub nakrętki (relaksacja naprężeń w połączeniu gwintowym).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników działów inżynierii produkcji, jakości, montażu.
 • Osób odpowiedzialnych za jakość procesu dokręcania.
 • Liderów i członków zespołów realizujących projekty doskonalące.
 • Osób z nadzoru technologicznego.
 • Kadry kierowniczej wyższego, średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje