Podstawy operacji dokręcania łączników gwintowych

Podstawy operacji dokręcania łączników gwintowych

Proces montażu połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 1 dzień – 7 godzin.

Cele szkolenia

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat dokręcania śrub i nakrętek w przedsiębiorstwie, w którym wytwarzanie produktów opiera się na procesie łączenia elementów za pomocą dokręcania łączników gwintowych.

Doskonalenie metod prowadzenia kontroli i pomiarów momentów dokręconych śrub i nakrętek.

Wskazanie istotnych czynników wywierających wpływ na finalną jakość połączenia gwintowego.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia.

Program szkolenia

Wykład:

Wstęp: dlaczego dokręcanie śrub i nakrętek jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod łączenia elementów.

Co to jest moment dokręcenia i jego podstawowe jednostki.

Znaczenie siły zaciskowej w operacji dokręcania i jej relacja z momentem dokręcenia.

Rodzaje łączników gwintowych używanych do łączenia elementów.

Przykłady narzędzi używanych do dokręcania śrub i nakrętek.

Omówienie aspektów związanych z dokręcaniem śrub i nakrętek: wytrzymałość materiałów, tarcie, geometria gwintów.

Elementy zabezpieczające przed odkręcaniem śrub i nakrętek.

Omówienie strategii dokręcania: dokręcanie na określony moment dokręcania lub (i) kąt dokręcania.

Wskazanie metod dokręcania ze względu na zastosowanie narzędzie dokręcające: dokręcanie narzędziami ręcznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi. Wady i zalety.

Sposoby pomiaru momentu kontrolnego na dokręconej śrubie z wykorzystaniem kluczy dynamometrycznych typu 1.

Ćwiczenia / warsztat:

 • Regulacja kluczy dynamometrycznych na wymagany moment dokręcania.
 • Pomiary momentów kontrolnych wg najbardziej popularnych metod pomiarowych.
 • Wykonanie pomiarów momentu na dokręconej śrubie z wykorzystaniem specjalnego symulatora złącza i kluczy dynamometrycznych, analiza wyników, porównanie pomiarów wykorzystując podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego (podstawowe formuły tj.: suma, średnia, liczność, rozstęp).

Zastosowanie

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia zastosowane i wykorzystane być mogą zarówno w zakładach produkcji masowej jak i nisko-seryjnej.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Operatorów, monterów, osób bezpośrednio wykonujących operację dokręcania śrub i nakrętek wydziału montażu.
 • Inspektorów / kontrolerów wydziału jakości.
 • Techników wydziału utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Brygadzistów i Mistrzów wydziałów produkcji, jakości i utrzymania ruchu.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.