Narzędzia Jakości – Quality Tools

Narzędzia Jakości – Quality Tools

Metoda Shainina

1. Termin: 25 – 26 Sierpień 2020

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach

Promocyjna cena szkolenia: 1 350,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia)

Cena szkolenia: 1 450,00 zł netto

10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z tej samej Firmy.

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 1. Udział w szkoleniu.
 2. Materiały w formie papierowej, notatnik, długopis.
 3. Dwa noclegi w hotelu Stara Poczta.
 4. Dwa śniadania w formie bufetu szwedzkiego.
 5. Bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
 6. Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
 7. Wstęp do spa i na basen hotelowy.
 8. Do wyboru jedna z dwóch poniższych opcji:
 9. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 10. Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu.

Cel szkolenia:

Przedstawienie i omówienie w teorii i praktyce narzędzi wspomagających zarządzanie jakością zgodnie z cyklem PDCA.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

Wstęp – wiadomości z zakresu zarządzania jakością. Znajomość filozofii PDCA.

Tradycyjne narzędzia jakości:

 1. Arkusz kontrolny (zbierania danych).
 2. Burza mózgów i diagram przyczynowo – skutkowy.
 3. Histogram.
 4. Diagram zależności (diagram korelacji).
 5. Karta kontrolna wartości średniej i rozstępu.
 6. Wykres Pareto – Lorenza.
 7. Diagram przepływu procesu (schemat blokowy).

Nowe narzędzia jakości:

 1. Diagram pokrewieństwa (podobieństw).
 2. Diagram relacji (zależności).
 3. Diagram drzewa.
 4. Diagram strzałkowy.
 5. Diagram procesu podejmowania decyzji (PDPC).
 6. Diagram macierzowy.
 7. Macierzowa analiza danych.

Wykorzystanie w/w narzędzi w procesie ciągłego doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie.

Sposoby wykorzystania narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów związanych z produkcją i jakością wyrobów.

Szkolenie poparte jest wieloma ćwiczeniami praktycznymi wykorzystującymi narzędzia jakości. Obliczenia i graficzna prezentacja wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu analizy statystycznej Minitab.

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod z zakresu inżynierii jakości, służących do poprawy jakości w przedsiębiorstwie.
 • Praktycznego wykorzystywania programu MS Excel w budowaniu i interpretowaniu arkuszy pomocnych w procesie rozwiązywania problemów.
 • Budowania i interpretacji wykresów na podstawie danych z procesu produkcyjnego.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Tworzenia i przedstawiania danych w formie raportów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, Technologów, Brygadzistów, Mistrzów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Pracowników odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje

Pobierz Formularz Zgłoszenia

Przeczytaj Regulamin szkoleń otwartych

Pobierz HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH na I połową 2020 roku