MSA – analiza systemów pomiarowych

MSA – analiza systemów pomiarowych

1. Termin: 22 – 23 Wrzesień 2020

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Promocyjna cena szkolenia: 1 050,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia)

Cena szkolenia: 1 150,00 zł netto

10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z tej samej Firmy.

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Miejsce szkolenia: Tychy

Cel szkolenia:

Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

 1. Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis): proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar, niepewność pomiaru, jakość oszacowania danych pomiarowych, zmienność od przyrządu pomiarowego EV (ang. equipment variation), zmienność od pomiarowca AV (ang. Appraiser variation), zmienność procesu (od części do części) PV (ang. proces variation), zmienność całkowita TV (ang. total variation), powtarzalność i odtwarzalność R&R (ang. repeatability and reproducibility).
 2. Rozróżnialność (ndc – liczba rozróżnialnych kategorii, rozdzielczość zasada 1:10), poprawność (błąd systematyczny BIAS, liniowość, stabilność), precyzja (powtarzalność, odtwarzalność, interakcja pomiędzy częścią i pomiarowcem), badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego – wskaźniki Cg i Cgk.
 3. Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 4. Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (ang. R&R Gage Study):
  a. Metodą wartości średniej i rozstępu ARM (ang. Average Range Method) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
  b. Metodą analizy wariancji krzyżowej (ang. ANOVA Crossed) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
  c. Metoda analizy wariancji zagnieżdżonej (ang. ANOVA Nested) dla pomiarów niepowtarzalnych (niszczących lub wprowadzających zmianę fizyczną w mierzonym obiekcie podczas pomiaru).
 5. Porównanie systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i atrybutowej (dobry/zły, OK/NOK) – wskazanie i omówienie różnic i podobieństw.
 6. Dane atrybutowe – miary poziomu jakości.
 7. Błędy 1 i 2 rodzaju oraz ich skutki w kontroli jakości.
 8. Procedury badania zdolności systemu kontroli alternatywnej wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition, metoda skrócona („krótka”) – analiza 2-óch kontrolerów dla 20 wyrobów.

Wszystkie obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu do analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy MSA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy wykonują pomiary z użyciem narzędzi pomiarowych (suwmiarka, mikrometr, klucz dynamometryczny, waga, siłomierz) i wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu MSA.

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi MSA.
 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu MSA.
 • Prowadzenia obliczeń i dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas analizy kwalifikacji systemów pomiarowych.
 • Dobierania metod do oceny systemów pomiarowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontroli jakości.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-kontrolnym.
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie statystycznego sterowania procesami w przedsiębiorstwie.
 • Auditorów wewnętrznych, drugiej i trzeciej strony (dostawców i certyfikujących).
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostaw materiałów do produkcji.
 • Osób odpowiedzialnych za PPAP w firmie, szczególnie za aspekty MSA.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Obiad, bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje

Pobierz Formularz Zgłoszenia

Przeczytaj Regulamin szkoleń otwartych