Metody i techniki statystyczne wykorzystywane w analizie procesu połączeń gwintowych

Metody i techniki statystyczne wykorzystywane w analizie procesu połączeń gwintowych

Proces montażu połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cele szkolenia:

Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności prowadzenia analiz i obliczeń związanych z projektowaniem i optymalizacją procesów połączeń gwintowych. Nabycie umiejętności oceny, analizy i interpretacji głównych czynników wpływających na proces dokręcania.

Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

 • Podstawowe wiadomości z zakresu połączeń dokręcanych – omówienie głównych czynników mających wpływ na poprawność procesu oraz przedstawienie głównych metod i strategii dokręcania.
 • Podstawy statystyki – statystyki opisowe, miary położenia, rozrzutu, symetrii i skupienia rozkładu danych na przykładzie momentu i kąta dokręcania. Dane ciągłe i dyskretne (skokowe). Parametry a estymatory, populacja a próbka – różnice i zastosowania. Analiza normalności rozkładu danych. Budowa i interpretacja histogramu.
 • Podstawy wnioskowania statystycznego.
 • Analiza wpływu zmiany prędkości dokręcania na zmienność momentów kontrolnych.
 • Ocena błędu systematycznego dla elektrycznego narzędzia dokręcającego.
 • Porównanie dwóch narzędzi dokręcających pod względem wartości średniej momentu dokręcania.
 • Ocena narzędzia dokręcającego lub kontrolnego (kontrola momentu statycznego).
 • Weryfikacja różnic wartości z pomiarów i porównanie rozkładów kąta obrotu, uzyskanego w chwili osiągnięcia momentu dokręcania dla dwóch różnych nastaw parametrów dokręcania.
 • Analiza relaksacji złącza, jego siły i istotności statystycznej na przykładzie wartości momentu kontrolnego.
 • Porównanie pomiarów momentu kontrolnego trzech osób wykonujących okresowe pomiary.
 • Analiza i ocena pomiarów wykonywanych przez jedną osobę, ale dla trzech lub więcej różnych nastaw narzędzia dokręcającego.
 • Porównanie dwóch narzędzi dokręcających – analiza momentu dynamicznego, którego rozkład jest niezgodny z rozkładem normalnym.
 • Porównanie trzech narzędzi dokręcających – analiza momentu dynamicznego, którego rozkład jest niezgodny z rozkładem normalnym.
 • Ocena położenia finalnego kąta dokręcania.
 • Ocena procesu dokręcania w dłuższej jednostce czasu.
 • Analiza zależności pomiędzy dwoma zmiennymi, np. pomiędzy twardością materiałów a finalnym momentem dokręcania w strategii dokręcania na określony kąt.

Wszystkie ćwiczenia wykonywane w programie MS Excel i Minitab, poprzedzone będą opisem sytuacji praktycznej, problemem występującym w procesie połączeń dokręcanych lub pomiarem na rzeczywistym połączeniu. Po dogłębnym i dokładnym opisie problemu, nastąpi wykonanie analizy statystycznej a następnie zaproponowanie i wytłumaczenie metod optymalizujących.

Zaletą szkolenia jest poznanie kilkunastu parametrycznych i nieparametrycznych testów statystycznych, które stosować można w większości procesów produkcyjnych. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu procesu połączeń gwintowych.

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystywania narzędzi wnioskowania statystycznego w poprawie jakości procesu produkcyjnego.
 • Prowadzenia obliczeń i interpretowania danych z wykorzystaniem testów parametrycznych i nieparametrycznych na przykładzie procesu połączeń dokręcanych (MS Excel, Minitab).
 • Identyfikowania zależności występujących w procesie połączeń gwintowych.
 • Statystycznego podejścia do problemów związanych z procesem połączeń dokręcanych.
 • Wnioskowania statystycznego i związanych z tym reguł postępowania w połączeniach dokręcanych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników, specjalistów ds. konstrukcji, produkcji i jakości.
 • Osób odpowiedzialnych za regulację i optymalizację operacji dokręcania.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje