Metody analizy danych z procesów przemysłowych

Metody analizy danych z procesów przemysłowych

1. Termin: 7 – 8 Kwiecień 2020

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach

Promocyjna cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia)

Cena szkolenia: 1 490,00 zł netto

10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z tej samej Firmy.

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 1. Udział w szkoleniu.
 2. Materiały w formie papierowej, notatnik, długopis.
 3. Dwa noclegi w hotelu Stara Poczta (każdy uczestnik ma do dyspozycji osobny pokój z wyposażeniem: Internet, telewizję satelitarną, telefon oraz łazienkę).
 4. Dwa śniadania w formie bufetu szwedzkiego.
 5. Obiad w każdym dniu szkolenia (w przerwie szkolenia).
 6. Bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
 7. Darmowe miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
 8. Wstęp do spa i na basen hotelowy.
 9. Do wyboru jedna z dwóch poniższych opcji:
 10. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 11. Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu.

Cele szkolenia:

 • Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznych wykorzystywanych w prowadzeniu analizy danych pochodzących z procesów przemysłowych.
 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

Wstęp – podstawowe pojęcia statystyczne (zgodnie z normą PN-ISO 3534-1).

Graficzna prezentacja danych, budowa i interpretacja najczęściej wykorzystywanych wykresów w praktyce przemysłowej:

 • punktowy (dotplot),
 • wartości indywidualnej pomiaru (individual value plots),
 • liniowy (line chart),
 • kolumnowy (bar chart),
 • kołowy (pie Chart),
 • konstrukcja szeregu rozdzielczego przedziałowego (histogramu),
 • rozrzutu (scatterplot),
 • pudełkowy (box-plot),
 • przedziałowy (interval plot),
 • rozkładów prawdopodobieństwa (probability distribution plots).

Statystyka opisowa, sposoby liczenia i interpretacja miar:

 • Położenia rozkładu danych: średnia arytmetyczna, mediana, pierwszy i trzeci kwartyl, wartości minimalnej i maksymalnej.
 • Rozrzutu rozkładu danych: odchylenia standardowego, wariancji, rozstępu, klasycznego współczynnika zmienności, rozstępu między kwartylowego.
 • Symetrii rozkładu danych: klasyczny współczynnik skośności.
 • Spłaszczenia rozkładu danych: współczynnik kurtozy.
 • Typy danych (ciągłe, dyskretne).
 • Podstawowe skale pomiarowe.
 • Szeregi statystyczne (szczegółowy, rozdzielczy).
 • Rozkłady empiryczne: cechy ciągłej, cechy skokowej.
 • Rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny.
 • Prezentacja wybranych rozkładów zmiennej typu ciągłego: normalny, Log-normalny, Weibulla.
 • Analiza statystyczna zbiorów danych, obliczenie parametrów opisowych rozkładu, interpretacja wyników przeprowadzonych analiz.
 • Analiza danych z wykorzystaniem karty Xi-MR (wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu) oraz karty p (frakcji jednostek niezgodnych).
 • Warsztat dotyczący analizy systemu pomiarowego metodą ARM (wartości średniej i rozstępu).

Program szkolenia przedstawiony jest najpierw teoretycznie, a następnie wszystkie wykresy budowane są przez uczestników prowadząc szkolenie w formie warsztatu i ćwiczeń. Do celów analizy statystycznej przygotowane są dane pochodzące z procesów technologicznych.

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu Excel.
 • Wykorzystywania programu Minitab w celu analizy i prezentacji danych.
 • Dobierać odpowiednie narzędzia statystyczne w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzić obliczenia a następnie dokonać analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Tworzyć i przedstawiać dane w formie raportów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które powinny rozumieć, stosować oraz interpretować narzędzia statystycznego sterowania procesem w praktyce. W szczególności dotyczy to:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontrolnych.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje

Pobierz Formularz Zgłoszenia

Przeczytaj Regulamin szkoleń otwartych

Pobierz HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH na I połową 2020 roku