ISO 5393:2017(E) – wzorcowanie narzędzi dokręcających metodą testu wydajności

ISO 5393:2017(E) – wzorcowanie narzędzi dokręcających metodą testu wydajności

Czas szkolenia: 1 dzień (7 godzin)

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności wzorcowania metodą testu wydajności rotacyjnych narzędzi dokręcających z momentem przyłożonym w sposób ciągły zgodnie z najnowszą wersją normy ISO 5393:2017(E).

Program szkolenia

 • Typy narzędzi dokręcających (wkrętarek) podlegające wzorcowaniu i wykorzystywane w procesie dokręcania zgodnie z normą ISO 5393:2017(E).
 • Zasady i warunki testów wydajnościowych.
 • Przykłady typowych instalacji testowych do narzędzi o napędzie pneumatycznym, elektrycznym i hydraulicznym.
 • Warunki fizyczne elementów złącza testowego.
 • Podział testu ze względu na typ złącza testowego H i L.
 • Analiza liniowości krzywej dokręcania.
 • Definicje i wzory matematyczne przedstawione w normie ISO 5393:2017(E).
 • Szacowanie wartości średniego przesunięcia i łącznego rozrzutu momentu dokręcania, jako procent łącznego średniego momentu dokręcania, czyli wartości decydujących o jakości narzędzia dokręcającego.
 • Omówienie kryteriów akceptacji narzędzia.
 • Szacowanie łącznej precyzji wbudowanych układów pomiaru momentu dokręcania.
 • Raport z badania.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory wykorzystane mogą być w celu prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z ISO 5393:2017(E) w przedsiębiorstwie.

Po części teoretycznej szkolenia prowadzony będzie warsztat praktyczny, podczas którego testom wydajnościowym poddane zostanie narzędzie dynamometryczne. Uczestnicy szkolenia wykonają pomiary, a następnie wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonają analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z ISO 5393:2017(E).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób bezpośrednio zajmujących się kalibracją (wzorcowaniem) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Inżynierów / Technologów / Techników Utrzymania Ruchu, Laboratorium, Jakości, Produkcji, czyli osób, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Kierowników laboratoriów i Menadżerów odpowiadających za jakość floty rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Uczestnik nauczy się:

 • Prowadzenia procesu wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą ISO 5393:2017(E).
 • Wykonywania obliczeń zgodnie z przedstawionymi na szkoleniu wzorami matematycznymi w programie MS Excel.
 • Analizowania i interpretowania danych pochodzących z analizy.
 • Wyciągnięcie wniosków o fizycznym stanie rotacyjnego narzędzia dokręcającego.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu w zakresie szkolenia.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje