Statystyczne Sterowanie Procesem (ON-LINE)

Statystyczne Sterowanie Procesem (ON-LINE)

Terminy: 

27.05.2021 (Piątek)

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1: Analiza struktury danych.

Godzina: 8.30 – 10.30.

Cena modułu 160,00 zł netto / 196,80 zł brutto.

Zakres szkolenia:

Podstawy statystycznej analizy danych:

 • Definicja procesu.
 • Zmienna losowa a zmienna specjalna.
 • Proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.

Podstawowe miary opisu danych:

 • Miary położenia: średnia arytmetyczna i mediana.
 • Miary rozrzutu: odchylenie standardowe i rozstęp.
 • Miara asymetrii – skośność.
 • Miara spłaszczenia – kurtoza.

Charakterystyka rozkładu normalnego (rozkładu Gaussa):

 • Badanie normalności rozkładu metodą graficzną.
 • Analiza rozkładu danych metodą analityczną – test normalności rozkładu.
 • Identyfikacja wartości odstających (Outliers) za pomocą testu Grubssa.

Moduł 2: Badanie stabilności procesu.

Godzina: 10.45 – 13.15.

Cena modułu 160,00 zł netto / 196,80 zł brutto.

Zakres szkolenia:

Karty kontrolne Shewharta dla oceny liczbowej:

 • Karta wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu (Xi-MR).
 • Karta wartości średniej i rozstępu (Xbar-R).
 • Karta wartości średniej i odchylenia standardowego (Xbar-s).

Run Chart – wykres z testami przyczyn specjalnych: mieszanin, oscylacji, trendów i grupowania danych empirycznych (MiniTab).

Karty kontrolne Shewharta dla oceny alternatywnej:

 • Karta frakcji jednostek niezgodnych (P).
 • Karta liczby niezgodności na jednostkę (u).

Moduł 3: Analiza zdolności i wydajności procesu.

Godzina: 13.30 – 15.30.

Cena modułu 160,00 zł netto / 196,80 zł brutto.

Zakres szkolenia:

 1. Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym.
 2. Obliczenie i analiza wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm – organicznie jedno i dwustronne.
 3. Obliczenie prawdopodobieństwa (procenta braków) czyli wyrobów, które nie spełniają wymagań klienta.
 4. Estymacja PPM (Parts per milion) – liczby braków na milion wyprodukowanych.

Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu do analizy statystycznej MiniTab.

W efekcie szkolenia zdobędziesz gotowe formularze zawierające wprowadzone wzory i formuły, przygotowane do wykonywania analiz i obliczeń podczas Twojej pracy zawodowej.

Dodatkowo otrzymasz instrukcje przedstawiające sposób wykonywania analiz w programie MiniTab.

W ten sposób niezależnie czy w Twojej Firmie używany jest program MS Excel czy MiniTab statystyczne sterowanie procesem będzie zawsze możliwe do wykonania w sposób szybki i prawidłowy.

UWAGA!:

Cena szkolenia w przypadku zakupu 2 modułów to 300,00 zł netto / 369,00 zł brutto.

Cena szkolenia w przypadku zakupu wszystkich 3 modułów to 450,00 zł netto / 553,50 zł brutto.

W efekcie szkolenia nabędziesz wiedzę i umiejętności:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu SPC.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych SPC w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Interpretacji współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość wyrobu.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Wykorzystywania programu MiniTab do prowadzenie obliczeń z zakresu SPC.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które powinny rozumieć, stosować oraz interpretować narzędzia SPC. W szczególności dotyczy to:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontrolnych.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych SPC oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

W celu złożenia zamówienia wypełnij formularz:


  Wyrażam zgodę na przechowywanie przekazanych przeze mnie informacji na tej stronie internetowej, w celu odpowiedzi na moje zapytanie.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności