Narzędzia Jakości – Quality Tools (ON-LINE)

Narzędzia Jakości – Quality Tools (ON-LINE)

Terminy: 

16.07.2021 (Piątek)

Godzina: 9.00 – 15.00.

Cena szkolenia 450,00 zł netto / 553,50 zł brutto.

Zakres szkolenia:

Wstęp – wiadomości z zakresu zarządzania jakością.

Znajomość filozofii PDCA.

Główne założenia TQM.

Tradycyjne narzędzia jakości:

 1. Arkusz kontrolny (zbierania danych) – podstawy stratyfikacji danych.
 2. Burza mózgów i diagram przyczynowo – skutkowy (diagram Ishikawy).
 3. Histogram.
 4. Diagram zależności (diagram korelacji). Liczbowa miara siły i kierunku zależności pomiędzy dwoma zmiennymi.
 5. Karta kontrolna: Xbar-R (wartości średniej i rozstępu) oraz Xi-MR (wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu).
 6. Wykres Pareto – Lorenza.
 7. Diagram przepływu procesu (schemat blokowy).

W efekcie szkolenia zdobędziesz wiedzę i umiejętności:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod z zakresu inżynierii jakości, służących do poprawy jakości w przedsiębiorstwie.
 • Praktycznego wykorzystywania programu MS Excel i MiniTab w budowaniu i interpretowaniu arkuszy pomocnych w procesie rozwiązywania problemów.
 • Budowania i interpretacji wykresów na podstawie danych z procesu produkcyjnego.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Tworzenia i przedstawiania danych w formie raportów.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, Technologów, Brygadzistów, Mistrzów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Pracowników odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.

W celu złożenia zamówienia wypełnij formularz:


  Wyrażam zgodę na przechowywanie przekazanych przeze mnie informacji na tej stronie internetowej, w celu odpowiedzi na moje zapytanie.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności