MSA – analiza systemów pomiarowych (ON-LINE)

MSA – analiza systemów pomiarowych (ON-LINE)

Terminy: 

30.07.2021 (Piątek)

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1: Badanie rozdzielczości, poprawności i precyzji narzędzi pomiarowych.

Godzina: 8.30 – 11.30.

Cena modułu 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto.

Zakres szkolenia:

Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis):

 • MSA a SPC – dlaczego weryfikacja systemu pomiarowego jest istotna z punktu widzenia statystycznego sterowania procesem.
 • MSA a Problem Solving – dlaczego weryfikacja systemu pomiarowego jest istotna z punktu widzenia procesu rozwiązywania problemów.
 • Proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar.
 • EV (ang. Equipment Variation) – zmienność od przyrządu pomiarowego.
 • AV (ang. Appraiser Variation) – zmienność od pomiarowca.
 • PV (ang. Proces Variation) – zmienność procesu (od części do części).
 • TV (ang. Total Variation) – zmienność całkowita.

Rozdzielczość narzędzia pomiarowego.

Poprawność – analiza:

 • Błędu systematycznego BIAS.
 • Liniowości.
 • Stabilności.

Precyzja – badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego z wykorzystaniem wskaźników zdolności Cg i Cgk.

Moduł 2: R&R Gage study (ang. Repeatability and Reproducibility), czyli powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego.

Godzina: 12.00 – 15.00.

Cena modułu 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto.

Zakres szkolenia:

Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.

Rozróżnialność (ndc – liczba rozróżnialnych kategorii.

Obliczenia i interpretacja powtarzalności, odtwarzalności oraz interakcji pomiędzy częścią i pomiarowcem.

Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (ang. R&R Gage Study):

 • Metodą wartości średniej i rozstępu ARM (ang. Average Range Method) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
 • Metodą analizy wariancji krzyżowej (ang. ANOVA Crossed) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
 • Metoda analizy wariancji zagnieżdżonej (ang. ANOVA Nested) dla pomiarów niepowtarzalnych (niszczących lub wprowadzających zmianę fizyczną w mierzonym obiekcie podczas pomiaru).

Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i (lub) programu do analizy statystycznej MiniTab.

W efekcie szkolenia zdobędziesz gotowe formularze zawierające wprowadzone wzory i formuły, przygotowane do wykonywania analiz i obliczeń podczas Twojej pracy zawodowej.

Dodatkowo otrzymasz instrukcje przedstawiające sposób wykonywania analiz w programie MiniTab.

W ten sposób niezależnie czy w Twojej Firmie używany jest program MS Excel czy MiniTab statystyczne sterowanie procesem będzie zawsze możliwe do wykonania w sposób szybki i prawidłowy.

UWAGA!:

Cena szkolenia w przypadku zakupu 2 modułów to 450,00 zł netto / 553,50 zł brutto.

W efekcie szkolenia nabędziesz wiedzę i umiejętności:

 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas kwalifikacji systemów pomiarowych.
 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu MSA.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych MSA w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Wykorzystywania programu MiniTab do prowadzenie obliczeń z zakresu MSA.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które powinny rozumieć, stosować oraz interpretować narzędzia MSA. W szczególności dotyczy to:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontrolnych.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych SPC oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

W celu złożenia zamówienia wypełnij formularz:


  Wyrażam zgodę na przechowywanie przekazanych przeze mnie informacji na tej stronie internetowej, w celu odpowiedzi na moje zapytanie.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności