MS Excel w zastosowaniu Inżynierskim z wykorzystaniem dodatku Analysis ToolPak (ON-LINE)

MS Excel w zastosowaniu Inżynierskim z wykorzystaniem dodatku Analysis ToolPak (ON-LINE)

Terminy: 

23.04.2021 (Piątek)

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1: Podstawowe testy parametryczne wykorzystywane w praktyce przemysłowej.

Godzina: 8.30 – 11.30.

Cena modułu 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto.

Zakres szkolenia:

 • Wnioskowanie statystyczne – na czym to polega?
 • Pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej.
 • Test F z dwiema próbami dla wariancji.
 • Test t: dla par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej.
 • Test t: z dwiema próbami zakładający równe wariancje.
 • Test t: z dwiema próbami zakładający nierówne wariancje.
 • Test Bartletta.
 • Analiza wariancji: jednoczynnikowa (ANOVA).

Wykresy:

 • Skrzynka i wąsy (ang. Box-Plot).
 • Histogram.

Moduł 2: Analiza zależności zmiennych losowych.

Godzina: 12.00 – 15.00.

Cena modułu 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto.

Zakres szkolenia:

 • Analiza korelacji liniowej Pearsona.
 • Obliczenie i interpretacja współczynnika determinacji.
 • Analiza regresji liniowej dla jednej zmiennej objaśniającej.
 • Regresja nieliniowa – dopasowanie funkcją wielomianu drugiego stopnia.
 • Analiza regresji wielorakiej.
 • Analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami.
 • Wykres dwupunktowy.

Cena szkolenia w przypadku zakupu 2 modułów: 450,00 zł netto / 553,50 zł brutto.

Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel (dodatek Analysis ToolPak).

W efekcie szkolenia nabędziesz wiedzę:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych oferowanych przez dodatek „Analysis ToolPak”.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób wykorzystujących program MS Excel w codziennym życiu zawodowym.
 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji i utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracyjnych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

W celu złożenia zamówienia wypełnij formularz:


  Wyrażam zgodę na przechowywanie przekazanych przeze mnie informacji na tej stronie internetowej, w celu odpowiedzi na moje zapytanie.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności