MiniTab – podstawy analizy danych (ON-LINE)

MiniTab – podstawy analizy danych (ON-LINE)

Terminy: 

23.07.2021 (Piątek)

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1: Graficzna prezentacja danych.

Godzina: 8.45 – 11.30.

Cena modułu 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto.

Zakres szkolenia:

Budowanie i interpretacja najczęściej wykorzystywanych wykresów w praktyce przemysłowej:

 • Liniowy (time series plot).
 • Kolumnowy (bar chart).
 • Wartości indywidualnej pomiaru (individual value plot).
 • Kołowy (pie chart).
 • Histogram.
 • Pudełkowy (box-plot).
 • Przedziałowy (interval plot).
 • Rozrzutu (scatterplot).
 • Analiza Pareto – Lorenza.
 • Budowa diagramu Ichikawy (Cause and Effect Diagram).

Moduł 2: Podstawy wnioskowania statystycznego na podstawie danych z procesów przemysłowych.

Godzina: 12.15 – 15.00.

Cena modułu 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto.

Zakres szkolenia:

 • Miary rozkładu zmiennej losowej typu ciągłego: miary wycentrowania, rozproszenia, symetrii i spłaszczenia.
 • Rozkład normalny i jego właściwości.
 • Badanie normalności rozkładu danych (graficzna i obliczeniowa metoda), zastosowanie technik w praktyce przemysłowej.
 • Dlaczego rozkład normalny lub jego brak jest tak ważny dla wstępnej analizy zmienności procesu.
 • Rozkłady inne niż normalne występujące w przemyśle: Gamma, Log-normalny, Weibull.
 • Dopasowanie rozkładu teoretycznego do empirycznego.
 • Identyfikacja wyników izolowanych, odstających, outliers (test Grubbsa).
 • Dokładność oceny: estymacja punktowa i przedziałowa.
 • Pojęcie hipotezy statystycznej: hipoteza zerowa i alternatywna.
 • Podstawowe testy statystyczne: test t Studenta dla wartości oczekiwanej, test t Studenta dla dwóch prób niezależnych, test F dla wariancji).
 • Test dla porównania dwóch i więcej proporcji (frakcji).

UWAGA!:

Cena szkolenia w przypadku zakupu 2 modułów to 450,00 zł netto / 553,50 zł brutto.

W efekcie szkolenia nabędziesz wiedzę i umiejętności:

 • Praktycznego wykorzystywania programu Minitab do potrzeb prowadzenia analiz w przedsiębiorstwie.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów produkcji, jakości, utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, a także osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej każdego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Certyfikowanych Green Beltów i Black Beltów metody SIX SIGMA.
 • Ekspertów odpowiedzialnych za proces rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie.

W celu złożenia zamówienia wypełnij formularz:


  Wyrażam zgodę na przechowywanie przekazanych przeze mnie informacji na tej stronie internetowej, w celu odpowiedzi na moje zapytanie.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności