8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów. Poziom rozszerzony – cz. 2 (ON-LINE).

8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów. Poziom rozszerzony – cz. 2 (ON-LINE).

Terminy: 

18.06.2021 (Piątek)

This image has an empty alt attribute; its file name is ms-excel-300x156.png

Godzina: 8.30 – 15.30.

Cena szkolenia 550,00 zł netto / 676,50 zł brutto.

Rabat: 5% dla drugiej i 10% dla kolejnej osoby z tej samej Firmy.

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-300x283.jpg

PROGRAM SZKOLENIA:

D2 – ilościowe (liczbowe) opisanie problemu

 • Ilościowy opis procesu z wykorzystaniem histogramu.
 • Analiza rozkładu danych: graficzny i analityczny test normalności rozkładu.
 • Analiza stabilności procesu: wykres liniowy (Run Chart z testami sytuacji nielosowych), karta Xi-MR.
 • Obliczenie procentu braków (wyrobów niezgodnych) dla procesu w chwili występowania problemu.
 • Wskaźniki statystyczne wydajności procesu Pp/Ppk.
 • Karta p – karta frakcji jednostek niezgodnych.

D4 – Analiza przyczyn źródłowych (root cause analysis) – podejście ilościowe

 • Arkusz kontrolny i stratyfikacja danych.
 • Wykresy Multi-Vari.
 • Analiza zależności zmiennych losowych typu ciągłego: wykres dwu-punktowy, współczynnik korelacji, współczynnik determinacji.
 • Podstawy metody „Skutek-Przyczyna”: pojęcie „Skrajnego Najwyższego i Skrajnego Najniższego”, techniki analizy „Y to X”.
 • Jedno i dwuczynnikowa analiza wariancji.

D6 – Ocena wdrożenia działań korygujących 

 • Analiza poprawy zmienności procesu – test F.
 • Analiza poprawy położenia procesu – testy t.

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi statystycznej analizy danych w procesie rozwiązywania problemów.
 • Skutecznego i zaawansowanego szukania przyczyn źródłowych problemów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów produkcji, jakości i utrzymania ruchu.
 • Analityków, pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Konstruktorów, projektantów procesu produkcyjnego i jakości wyrobu.
This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1-285x300.jpg

W celu złożenia zamówienia wypełnij formularz:


  Wyrażam zgodę na przechowywanie przekazanych przeze mnie informacji na tej stronie internetowej, w celu odpowiedzi na moje zapytanie.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności