Ocena zmiany jakości procesu montażu połączenia gwintowego za pomocą modelu regresyjnego ze zmienną fikcyjną

Ocena zmiany jakości procesu montażu połączenia gwintowego za pomocą modelu regresyjnego ze zmienną fikcyjną

METODY KOMPUTEROWE – 2020, Gliwice Wrzesień 2020 rok.

Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Artykuł pochodzi ze Studenckiej Konferencji Naukowej:

LINK