Autor: Rafał Popiel

Regulacja procesu kontroli momentów dokręconego łącznika gwintowego

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metody oszacowania optymalnych nastaw parametrów elektrycznej wkrętarki dokręcającej w celu poprawy wydajności procesu kontroli momentów dokręcania. Połączenie gwintowe, o którym mowa w artykule to połączenie mocujące przewód hydrauliczny (medium to sprężone powietrze) z kompresorem. Pomiędzy przewodem a kompresorem znajduje się uszczelka aluminiowa, której celem jest zapewnienie szczelności układu. Łącznikiem gwintowym…
Czytaj dalej

Testy porównań wielokrotnych – post hoc

Kontynuując poprzedni wątek (Wykorzystanie testu ANOVA w praktyce) na ramach tego artykułu opisano zastosowanie testów porównań wielokrotnych, tzw. testów post hoc. Testy post hoc stosowane są w sytuacji, w której w wyniku testu ANOVA lub Welcha odrzucono hipotezę zerową (H0) zakładającą równość wartości średnich w próbach i przyjęto hipotezę alternatywną (H1) stwierdzającą, że przynajmniej jedna…
Czytaj dalej

Metody analizy danych z procesów przemysłowych

Termin: 29-30 sierpień 2019 Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach Promocyjna cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 06 sierpień 2019) Cena szkolenia: 1 490,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 06 sierpień 2019) 10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z…
Czytaj dalej

MSA – analiza systemów pomiarowych

Termin: 10-11 wrzesień 2019 Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach Promocyjna cena szkolenia: 1 290,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 23 sierpień 2019) Cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 23 sierpień 2019) 10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z…
Czytaj dalej

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 1 – zakres podstawowy

Termin: 19-20 wrzesień 2019 Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach Promocyjna cena szkolenia: 1 290,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 19 sierpień 2019) Cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 19 sierpień 2019) 10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z…
Czytaj dalej

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem z elementami MSA – Analiza Systemów Pomiarowych

Termin: 24-25 wrzesień 2019 Czas szkolenia: 2 dni po 7 godzin Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach Promocyjna cena szkolenia: 1190,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24 sierpień 2019) Cena szkolenia: 1290,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 24 sierpień 2019) 10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z tej…
Czytaj dalej

Proces montażu połączeń gwintowych

Wzorcowanie (kalibracja) ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017

Termin: 26-27 wrzesień 2019 Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach Promocyjna cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 26 sierpień 2019) Cena szkolenia: 1490,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 26 sierpień 2019) 10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z tej…
Czytaj dalej

Metoda Shainina

DoE – projektowanie eksperymentów

Termin: 8-9 październik 2019 Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach Promocyjna cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 8 wrzesień 2019) Cena szkolenia: 1 490,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 8 wrzesień 2019) 10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z…
Czytaj dalej

Metoda Shainina

Narzędzia Jakości – Quality Tools

Termin: 17-18 październik 2019 Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach Promocyjna cena szkolenia: 1 290,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 17 wrzesien 2019) Cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 17 wrzesień 2019) 10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z…
Czytaj dalej

Excel w zastosowaniu Inżyniera

Termin: 24-25 październik 2019 Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach Promocyjna cena szkolenia: 1 220,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24 wrzesień 2019) Cena szkolenia: 1 320,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 24 wrzesień 2019) 10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z…
Czytaj dalej