SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 2 – zakres zaawansowany

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 2 – zakres zaawansowany

Termin: 3 – 4 grudzień 2019

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach

Promocyjna cena szkolenia: 1 290,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 3 listopad 2019)

Cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 3 listopad 2019)

10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z tej samej Firmy.

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 1. Udział w szkoleniu.
 2. Materiały w formie papierowej, notatnik, długopis.
 3. Dwa noclegi w hotelu Stara Poczta.
 4. Dwa śniadania w formie bufetu szwedzkiego.
 5. Obiad w każdym dniu szkolenia (w przerwie szkolenia).
 6. Bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
 7. Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
 8. Wstęp do spa i na basen hotelowy.
 9. Do wyboru jedna z dwóch poniższych opcji:
 10. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 11. Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu.

Cele szkolenia:

 • Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny (rozkłady asymetryczne, wielomodalne).
 • Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

 1. Miary pozycyjne (kwartyle, kwantyle, pertencyle).
 2. Karty kontrolne zgodnie z normą ISO 7870:
  • Ruchomej średniej (ang. MA – Moving Average) i ruchomego rozstępu (ang. MR – Moving Range).
  • Karta z (ang. z-chart) – karta danych standaryzowanych.
  • Regresji.
  • Karta kontrolna współczynnika zmienności.
  • Dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny.
  • Karta kontrolna wykładniczo ważonej średniej ruchomej (ang. EWMA – Exponentially-Weighted Moving Average).
 3. Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym:
  • Przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma.
  • Obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk metodą percentylową (krzywe Pearsona zgodnie z ISO 22414-4).
  • Obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk wykorzystując funkcje wbudowaną w programie MS Excel.
  • Transformacje: Boxa-Coxa, Johnsona – podstawowe transformacje stosowane w celu obliczenia zdolności procesu niezgodnego z rozkładem normalnym.
 4. Analiza procesów tzw. wielostrumieniowych poprzez porównanie próbek wykorzystując narzędzie analizy statystycznej programu MS Excel (test F, testy t-Studenta, jednoczynnikowa ANOVA).
 5. Podstawowe testy nieparametryczne używane w statystycznym sterowaniu procesami: Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, test Mediany.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i program analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory (i dodatkowe otrzymane w ramach szkolenia) mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy SPC w przedsiębiorstwie. Uczestnicy wykonują pomiary, wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu SPC.

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu SPC dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny (rozkłady asymetryczne, wielomodalne).
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, szczególnie w przypadku danych pochodzących z procesów wielostrumieniowych (wielostanowych).
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi SPC.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Stosowania norm i innych dokumentów, określających analityczny i graficzny sposób wykorzystania metod statystycznych w ramach SPC.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które powinny rozumieć, stosować oraz interpretować narzędzia statystycznego sterowania procesem w praktyce. W szczególności dotyczy to:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontrolnych.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Pobierz Formularz Zgłoszenia

Przeczytaj Regulamin szkoleń otwartych

Pobierz Harmonogram szkoleń otwartych