MSA – analiza systemów pomiarowych

MSA – analiza systemów pomiarowych

Termin: 10-11 wrzesień 2019

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach

Promocyjna cena szkolenia: 1 290,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 23 sierpień 2019)

Cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 23 sierpień 2019)

10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z tej samej Firmy.

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 1. Udział w szkoleniu.
 2. Materiały w formie papierowej, notatnik, długopis.
 3. Dwa noclegi w hotelu Stara Poczta.
 4. Dwa śniadania w formie bufetu szwedzkiego.
 5. Obiad w każdym dniu szkolenia (w przerwie szkolenia).
 6. Bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
 7. Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
 8. Wstęp do spa i na basen hotelowy.
 9. Do wyboru jedna z dwóch poniższych opcji:
 10. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 11. Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu.

Cel szkolenia:

Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

 1. Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis): proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar, niepewność pomiaru, jakość oszacowania danych pomiarowych, zmienność od przyrządu pomiarowego EV (ang. equipment variation), zmienność od pomiarowca AV (ang. Appraiser variation), zmienność procesu (od części do części) PV (ang. proces variation), zmienność całkowita TV (ang. total variation), powtarzalność i odtwarzalność R&R (ang. repeatability and reproducibility).
 2. Rozróżnialność (ndc – liczba rozróżnialnych kategorii, rozdzielczość zasada 1:10), poprawność (błąd systematyczny BIAS, liniowość, stabilność), precyzja (powtarzalność, odtwarzalność, interakcja pomiędzy częścią i pomiarowcem), badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego – wskaźniki Cg i Cgk.
 3. Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 4. Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (ang. R&R Gage Study):
  a. Metodą wartości średniej i rozstępu ARM (ang. Average Range Method) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
  b. Metodą analizy wariancji krzyżowej (ang. ANOVA Crossed) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
  c. Metoda analizy wariancji zagnieżdżonej (ang. ANOVA Nested) dla pomiarów niepowtarzalnych (niszczących lub wprowadzających zmianę fizyczną w mierzonym obiekcie podczas pomiaru).
 5. Porównanie systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i atrybutowej (dobry/zły, OK/NOK) – wskazanie i omówienie różnic i podobieństw.
 6. Dane atrybutowe – miary poziomu jakości.
 7. Błędy 1 i 2 rodzaju oraz ich skutki w kontroli jakości.
 8. Procedury badania zdolności systemu kontroli alternatywnej wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition, metoda skrócona („krótka”) – analiza 2-óch kontrolerów dla 20 wyrobów.

Wszystkie obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu do analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy MSA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy wykonują pomiary z użyciem narzędzi pomiarowych (suwmiarka, mikrometr, klucz dynamometryczny, waga, siłomierz) i wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu MSA.

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi MSA.
 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu MSA.
 • Prowadzenia obliczeń i dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas analizy kwalifikacji systemów pomiarowych.
 • Dobierania metod do oceny systemów pomiarowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontroli jakości.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-kontrolnym.
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie statystycznego sterowania procesami w przedsiębiorstwie.
 • Auditorów wewnętrznych, drugiej i trzeciej strony (dostawców i certyfikujących).
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostaw materiałów do produkcji.
 • Osób odpowiedzialnych za PPAP w firmie, szczególnie za aspekty MSA.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Pobierz Formularz Zgłoszenia

Przeczytaj Regulamin szkoleń otwartych

Pobierz Harmonogram szkoleń otwartych