Inżynieria procesu montażu połączeń gwintowych

Inżynieria procesu montażu połączeń gwintowych

Proces montażu połączeń gwintowych

Termin: 12 – 13 listopad 2019

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach

Promocyjna cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 12 październik 2019)

Cena szkolenia: 1 490,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 12 październik 2019)

10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z tej samej Firmy.

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 1. Udział w szkoleniu.
 2. Materiały w formie papierowej, notatnik, długopis.
 3. Dwa noclegi w hotelu Stara Poczta.
 4. Dwa śniadania w formie bufetu szwedzkiego.
 5. Bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
 6. Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
 7. Wstęp do spa i na basen hotelowy.
 8. Do wyboru jedna z dwóch poniższych opcji:
 9. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 10. Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu.

Cele szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności Inżyniera ds. procesu montażu połączeń gwintowych w przedsiębiorstwie, w którym wytwarzanie produktów opiera się na procesie łączenia elementów za pomocą dokręcania łączników gwintowych. Doskonalenie metod prowadzenia kontroli i pomiarów momentów na dokręconych śrubach i nakrętkach.

Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 60%

Program szkolenia:

Wiadomości z zakresu:

 • Inżynierii materiałowej, ściśle związane z procesem dokręcania.
 • Podstawowe parametry geometryczne w połączeniach gwintowych, mające bezpośredni wpływ na jakość procesu dokręcania.
 • Trybologia – tarcie i współczynnik tarcia, jako kluczowy czynnik wpływający na jakość procesu dokręcania i kontroli.
 • Obliczeniowe wyznaczenie optymalnej wartości momentu dokręcania [Nm].
 • Empiryczne wyznaczenie optymalnej wartości momentu dokręcania [Nm].

Omówienie strategii i metod dokręcania ze względu na:

 • Zakres dokręcania: dokręcanie w zakresie sprężystym śruby oraz dokręcanie w zakresie plastycznym – przykłady, metody, zastosowania, używane narzędzia dokręcające.
 • Liczbę kroków dokręcania: dokręcanie jedno, dwu i wielo-krokowe, wpływ prędkości obrotowej dokręcania na wartość momentu kontrolnego, prezentacja praktycznych przykładów zastosowania konkretnej strategii w praktyce.
 • Zastosowanie narzędzia dokręcającego: ręczne narzędzia dynamometryczne (tzw. klik), klucze pneumatyczne i elektryczne.

Statystyka opisowa – wybrane narzędzia wnioskowania statystycznego, wyselekcjonowane w celu konkretnej i szczegółowej analizy procesu montażu i kontroli połączeń gwintowych, oparte na poniższych metodach:

 • Weryfikacja typów rozkładu danych (ciągłe, dyskretne).
 • Określenie podstawowych skal pomiarowych występujących w procesie dokręcania i kontroli momentu.
 • Szeregi statystyczne (szczegółowy, rozdzielczy).
 • Konstrukcja szeregu rozdzielczego przedziałowego (histogramu).
 • Analiza struktury, przeciętne i pozycyjne miary położenia, rozproszenia, symetrii, skupienia. Wybrane rodzaje wykresów i ich typowe zastosowania: kolumnowe, kołowe, liniowe, Box-plot, rozrzutu, wykres przedziałowy, indywidualnej wartości.
 • Rozkład normalny (Gaussa).
 • Wybrane karty kontrolne do sterowania procesem połączeń gwintowych.
 • Analiza zdolności i wydajności procesów dokręcania i kontroli połączeń gwintowych dla danych zgodnych z rozkładem normalnym, klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control Second Edition).

Analiza relaksacji złącza, siły zjawiska i istotności statystycznej na przykładzie wartości momentu kontrolnego.

Porównanie pomiarów momentu kontrolnego dla dwóch, trzech i więcej osób wykonujących pomiary w ramach kontroli wyrywkowej (statystycznej).

Jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) – wykonanie praktycznego warsztatu przybliżającego zagadnienie z wykorzystaniem narzędzi dynamometrycznych, wkrętarki elektrycznej, czujników momentu dokręcającego i symulatora złącza.

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Zasad i metod weryfikacji jakości operacji dokręcania.
 • Prowadzenia obliczeń statystycznych w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel i Minitab związanych z procesem połączeń gwintowych.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Prowadzenia statystycznego sterowania procesem (SPC) kontroli dokręconych łączników gwintowych z użyciem programu MS Excel i Minitab.
 • Wykorzystywania podstawowych i średnio zaawansowanych narzędzi wnioskowania statystycznego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników, specjalistów ds. konstrukcji, produkcji i jakości.
 • Osób odpowiedzialnych za regulację i optymalizację operacji dokręcania.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Pobierz Formularz Zgłoszenia

Przeczytaj Regulamin szkoleń otwartych

Pobierz Harmonogram szkoleń otwartych